Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Anastazy Landau, Benedykt Glass i Aleksander Pruszczyński nadają duże znaczenie dla określenia czynnego stanu zmian gruźliczych w płucu zmniejszeniu się pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu odczynu Biernackiego, a także czynników wpływających w gruźlicy płuc na wynik badania spirometrycznego. Do takich czynników należą ograniczenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźliczych w płucu, toksyczne ich oddziaływanie na zdrowy miąższ płucny, zrosty opłucne, bóle w klatce piersiowej, obawy przed krwiopluciem u osób skłonnych do tego i inne. Zmniejszenie pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu tych czynników ma przemawiać za sprawą czynną. Franciszek Groer poleca dla określenia czynnego stanu gruźlicy badanie reaktywności i wrażliwości ustroju. Jeżeli sprawa gruźlicza ma skłonność do cofania się, to przechodzi kolejno przez okres zatrzymania się sprawy (tuberculosis pulmonum stationaris), okres gruźlicy nieczynnej (tuberculosis pulmonum inactiva), gruźlicy utajonej (tuberculosis pulmonum latens) i wreszcie gruźlicy wygojonej (tuberculosis pulmonum obsoleta). Wyraźnych granic między tymi okresami ustalić nie podobna.
Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu. Doniosłe znaczenie jam w płucach dla rokowania i leczenia oraz powstawanie ich w różnych postaciach i w różnych okresach gruźlicy płuc wymaga osobnego omówienia ich rozpoznawania. Jamę w płucu można nieraz rozpoznać już na podstawie znamiennego – dla nich zespołu objawów, który wykrywa się za pomocą podstawowych metod badania klatki piersiowej. Na niego składa się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny, szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy, przelewanie, wzmożenie drżenia piersiowego i głos piersiowy. Zespół ten zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Skoda twierdził, że wywołuje go tylko taka jama w płucach, która ma co najmniej 4 cm średnicy, leży powierzchownie wśród naciekłej tkanki płucnej i zawiera powietrze. Natomiast mniejsze jamy można wykryć tylko wtedy, jeżeli leżąc powierzchownie są one skupione licznie na ograniczonej przestrzeni. Rzadziej niż omówiony wyżej zespół w miejscu jamy stwierdza się zmienność odgłosu opukowego, zależną od zmiany położenia ciała a także zmiany wysokości odgłosu opukowego, zależne od otwierania i zamykania ust, od oddychania i od zmiany położenia ciała. Prócz tego zespołu umożliwiającego wykrywanie jam w płucach, zwanych dlatego jamami jawnymi, nasuwają podejrzenie w kierunku jamy rzężenia dźwięczne, stale lub często słyszalne w tym samym miejscu, zwłaszcza w górnych częściach klatki piersiowej oraz w okolicy pachowej. Omówionych objawów może jednak nie być w miejscu jamy, nawet powierzchownej. Podstawowe metody badania fizycznego mogą nie wykrywać żadnych nieprawidłowości, nawet gdy jama jest bardzo duża. Są to tzw. jamy nieme (Gromcner). W innych przypadkach stwierdzają one odchylenia do stanu prawidłowego, lecz nieznamienne dla jamy – są to tzw. jamy małomówiące. Obfite wykrztuszanie plwociny w pewnych położeniach ciała oraz stała obecność w niej licznych prątków gruźlicy i włókien sprężystych przemawiają w tych przypadkach za jamą. Nieme są jamy wtórnie zamknięte, tzn. takie, które powstają z jawnych wskutek zamknięcia światła doprowadzającego oskrzela na tle rozrostu i kurczenia się otaczającej tkanki łącznej o częstości różnych rodzajów jam gruźliczych w płucach u dorosłych można sądzić z danych Michała Blacha, opartych na 1264 przypadkach gruźlicy płuc z jamami. Jam jawnych wśród tego materiału było 67% (847 przypadków), niemych 9,57% (121 przypadków) i mało mówiących 23,42% (296 przypadków). W początkowym okresie suchot płuc było jam jawnych na 267 przypadków tylko 9% (24 przypadki), niemych 24% (64 przypadków) i mało mówiących 67% (179 przypadków). U niemowląt jamy gruźlicze w płucach spotyka się rzadko. W przeważającej większości przypadków w tym wieku są to jamy nieme, nawet gdy są duże. [przypisy: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu.”

  1. Dr. Cocktail Says:

    Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

  2. Cezary Says:

    [..] Cytowany fragment: laserowe leczenie żylaków[...]

  3. Tough Nut Says:

    Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes