Anatomia patologiczna.

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Anatomia patologiczna. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w kile drugiego rzędu wskazują na to, że już wcześnie dochodzi do zakażenia swoistego opon mózgowych. Wtargnięcie krętków bladych do opon mózgowych nie jest więc wydarzeniem tak niebezpiecznym, jak np. wtargnięcie prątków gruźlicy lub drobnoustrojów ropotwórczych. Krętki blade mają właściwość usadowiania się w ośrodkowym układzie nerwowym bez powodowania burzliwych objawów i wywoływania w sprzyjających warunkach zmian przewlekłych.W przeważającej większości przypadków zmiany, w płynie mózgowo-rdzeniowym ustępują, lecz krętki prawdopodobnie nie znikają. Jeżeli w dalszych okresach zakażenia dochodzi czasem do nagłego pogorszenia, to tłumaczyć je można albo nowym najazdem krętków na układ nerwowy ośrodkowy, albo wzmożeniem zjadliwości krętków, które dotąd żyły w utajeniu. Zmiany miąższowe mózgu, znamienne dla porażenia postępującego ujmuje się dzisiaj jako kiłowe zapalenie mózgu (encephalitis lub meningoencephalitis luica). Gołym okiem widać zanik kory, w szczególności okolic płatów czołowych części oczodołowej. Opona miękka wykazuje zmleczenie. Następstwem zmian zanikowych jest wodogłowie wewnętrzne (hydlocephalus e vocuo), dające się stwierdzić za życia pneumoencefalograficznie. Mikroskopowo stwierdza się zanik komórek zwojowych. Krętki można znaleźć w każdym przypadku, czasem w dużej ilości. Oprócz komórek ulegają zanikowi także włókna nerwowe istoty białej. Dokoła naczyń krwionośnych widzi się nacieki z obecnością limfocytów, komórek plazmatycznych i dużych komórek jednojądrzastych. Takie same nacieki można znaleźć i w głębi tkanki nerwowej z dala od naczyń, a nawet nierzadko i w jądrach podstawy mózgu. W tym ostatnim przypadku, w obrazie klinicznym porażenia postępującego zauważyć można objawy parkinsonizmu (postać Wicherta). Oprócz nacieków stwierdza się też bujanie małych komórek glejowych mózgu. Wiąd rdzenia powikłany porażeniem (taboparalysis) daje ponadto zmiany w rdzeniu pod postacią zwyrodnienia korzonków i sznurów tylnych z rozrastaniem się gleju w miejsce zanikających włókien nerwowych. [przypisy: apteka malbork dyżur, usg brzucha bydgoszcz, ortodonta gliwice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apteka malbork dyżur ortodonta gliwice usg brzucha bydgoszcz