Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Badania Danneela, wykonane w liczbie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania Danneela, wykonane w liczbie 3.600, prawie w 700 przypad- kach dowodzą, że naj częstszymi źródłami pomyłek przy wykonaniu od- czynu Biernackiego są: 1. ślady alkoholu lub eteru w strzykawce; 2. niedokładne skalibrowanie strzykawki oraz pipety; 3. niedokładne wciąganie krwi oraz roztworu cytrynianu sodowego; 4. niska ciepłota; 5. kilkogodzinne pozostawienie mieszaniny krwi z roztworem cytry- nianu przed wciąganiem do pipety; 6. przechowywanie mieszaniny z krwi i cytrynianu sodu w lodówce; przy takim postępowaniu opadanie krwinek prawie całkiem nie na- stępuje. Natomiast prawie nie wywierają wpływu na wynik odczynu: 1. wykonywanie odczynu po spożyciu pokarmu przez. badanego; 2. praca fizyczna; 3. badanie w ciemni o-raz w świetle; 4. wilgotność strzykawki i pipety. W większości pracowni, szpitali i klinik stosuje się metodę Wester- grena, który pierwszy zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie szybkości opadanie krwinek w gruźlicy płuc. Postępowanie w metodzie Westergrena. Do strzykawki objętości 2 ml, zaopatrzo- nej w krótko skośnie .ściętą igłę, wciąga się bardzo dokładnie 0,4 ml izotonicznego (3,8%) wodnego roztworu krystalicznego cytrynianu sodowego, a następnie nakłuwszy igłą żyłę zgięcia łokciowego, wciąga się także bardzo dokładnie 1,6 rnl krwi i miesza się przez 3-4-krotne nachylenie (nie wstrząsanie) strzykawki. Często stosuje się 2-5% roztwór cytrynianu sodowego jako środek, który zapobiega krzepnięciu krwi. Wyniki, otrzymywane z tymi roztworami, są prawie takie same jak z roztworem izotonicznym. Po dokładnym zmieszaniu krwi z roztworem cytrynianu sodowego przenosi się mieszaninę do rurki Westergrena długości 30 cm, średnicy 2;5 mm, na- pełniając ją do podziałki o i wstawia się rurkę zupełnie pionowo do odpowiedniej podstawki. Wyniki odczytuje się po jednej, dwóch i 24 godzinach. Szybkość opa- dania krwinek określa się wysokością słupka osocza, które się zbiera nad krwin- kami, wyrażając ją w mm. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, artykuły fryzjerskie, przedłużanie rzęs ]

Comments are closed.