Badanie krzywej sediometrycznej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Badanie krzywej sediometrycznej może mieć duże znaczenie w rokowaniu i leczeniu gruźlicy płuc. Zwykle dobrze rokują przypadki, w których krzywa jest prawidłowa; znacznie gorzej te, w których jej poziom przekracza 50 mm, zwłaszcza jeżeli leczenie odprężająco-uciskowe nie da się zastosować. Przypadki gruźlicy płuc z krzywą szybkości opadania krwinek w granicach od 10 do 30 mm rokują co najbliższej przyszłości dobrze, jeżeli krzywa się obniża, natomiast jeżeli krzywa uporczywie utrzymuje się powyżej prawidłowej na tym samym poziomie, rokowanie jest tym gorsze, im odchylenie krzywej trwa dłużej. Zwolnienie opadania krwinek w okresie leczenia gruźlicy płuc pewną metodą zachowawczą lub chirurgiczną – przemawia za jej skutecznością. Natomiast uporczywe utrzymywanie się przyspieszonego opadania, pomimo dostatecznie długiego stosowania pewnej metody leczniczej, powinno zbudzić poważną wątpliwość co do jej skuteczności, nawet jeżeli osiągnięto poprawę kliniczną. Co do gruźlicy pozapłucnej, to znaczne przyśpieszenie opadania krwinek spostrzega się w gruźliczym zapaleniu błon surowiczych, błony maziowej, jelit, kości i stawów, słowem w sprawach gruźliczych z przewagą charakteru wysiękowego, natomiast w gruźlicy nerek, krtani, skóry, słowem tam, gdzie przeważa sprawa wytwórcza, opadanie krwinek pozostaje prawidłowe lub bywa nieco tylko przyśpieszone. Prawidłowe opadanie krwinek u chorego z uporczywymi zaburzeniami trawiennymi przemawia przeciwko gruźliczemu ich pochodzeniu. [hasła pokrewne: momederm, fervex ulotka, midiana ulotka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fervex ulotka midiana ulotka momederm