Badanie radiologiczne klatki piersiowej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej odgrywa w rozpoznaniu gruźlicy płuc pierwszorzędną rolę. Bez niego nie można badania płuc uznać za dostateczne, a to dlatego, że niektóre zmiany gruźlicze nie dają się wykryć podstawowymi metodami. Zwłaszcza dotyczy to ogniska pierwotnego, nacieku wczesnego, nieraz jamy powstającej z jego rozpadu. Samo prześwietlenie klatki: piersiowej również jest niedostateczne i musi być uzupełnione zdjęciem rentgenowskim. Obecnie szeroko stosuje się dla badań masowych ludności zdjęcia radiologiczne małoobrazkowe formatu 35 lub 70 mm. Umożliwiają one szybką orientację, czy badana osoba nie ma zmian podejrzanych o gruźlicę. Zadaniem metody nie jest zatem rozpoznawanie rodzaju zmian chorobowych w narządzie oddechowym, lecz jedynie wyodrębnienie osób podejrzanych o gruźlicę od osób zdrowych. Osoby uznane za podejrzane muszą być następnie poddawane zwykłemu badaniu radiologicznemu.
OGÓLNE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY PŁUC. Gruźlica płuc może przebiegać przez dłuższy czas skrycie, tak iż chory uważa siebie za zupełnie zdrowego. We Włoszech np. obliczono, że w r. 1935 było około 150.000 osób fizycznie silnych, które nie wiedziały o tym, że są chore na gruźlicę płuc. Zmiany gruźlicze w płucach nawet w postaci jam mogą nie wywoływać nieprawidłowych objawów opukowych ani osłuchowych. Toteż rozpoznanie gruźlicy płuc, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie, należy do trudnych zadań i wymaga wszechstronnego zbadania chorego. [patrz też: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes