Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA) Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrazające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postę- pującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem lecze- nia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypad- kowych czynników lecznicznych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicz- nych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okre- sie choroby” w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmien- nictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaŹ paraŹysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powy” żej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów kli- nicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę ma- niakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o do- łączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments are closed.