Zespół czynnościowy.

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Długotrwałe napięcia afektywne, zmartwienia, tęsknota, nostalgia itd., mogą również odgrywać rolę czynnika reaktywnego. Szkodliwość takich przewlekłych urazów psychicznych – choćby ich nasilenie w jednostce czasu było znacznie słabsze – bywa jeszcze większe niż jednorazowego, silnego wstrząsu psychicznego. W czasie wojny widywano u jeńców wojennych tzw. chorobę drutów kolczastych. W czasie drugiej wojny światowej było tych przypadków jeszcze więcej.I tutaj można było zauważyć, że nie wszyscy osobnicy poddawali się w tym samym stopniu ujemnym wpływom odosobnienia. Zależało to od wrodzonych właściwości charakterologicznych. Zespół czynnościowy wyzwolony działaniem omawianych czynników zaliczyć trzeba do rzędu depresji reaktywnych. Cofały się one natychmiast z chwilą odzyskania wolności lub powrotu do kraju. Nostalgia jest postacią depresji reaktywnej, występującą na tle tęsknoty do kraju. Cierpienie to spotykamy i w świecie zwierzęcym. Słowik w klatce schnie z tęsknoty za wolnością i ginie. Zanika u niego radość życia, przestaje jeść, jest przygnębiony. Zarówno u zwierząt, jak i u człowieka działa tu nie tylko pozbawienie wolności, ale i wyrwanie ze społeczności. Instynkt stadny i jego filogenetycznie wyższa postać – uczucia społeczne, leżą u podstaw tych zjawisk. Kosmopolityzm, zmierzając do stworzenia obywatelstwa świata, zwraca się przeciw naturze. Natomiast patriotyzm liczy się z biologicznym urządzeniem w człowieku, a ma za sobą poparcie spostrzeżeń w rodzaju nostalgii i innych analogicznych zaburzeń. Długotrwałe stany napięcia afektywnego mogą być i innej natury. Mogą być związane z życiem zawodowym, małżeńskim, w ogóle środowiskowym, gdy nasuwa ono ustawiczną sposobność do utrzymywania przykrych wzruszeń w stanie napięcia, bez możności ich wyładowania. Odczyn bywa wówczas rzędu psychonerwicowego, np. tiki, jąkanie itd. 3. Przemęczenia, brak snu, nieregularny tryb życia i inne tego rodzaju czynniki mogą również współdziałać w powstawaniu stanów psychonerwicowych, pogarszać istniejące już choroby lub stwarzać podłoże dla innych czynników etiologicznych. Zbierając wywiady powinniśmy wszechstronnie zbadać warunki życia i pracy chorego, w przeciwnym razie nigdy nie uda nam się zrozumieć całości zagadnienia, jakim jest chory człowiek. [patrz też: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, trening umiejętności społecznych, zakład opiekuńczo leczniczy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe trening umiejętności społecznych zakład opiekuńczo leczniczy