Dodatni odczyn skórny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Dodatni odczyn skórny świadczy o tym, że badana osoba jest już zakażona prątkami gruźlicy i w związku z tym znajduje się w stanie alergii swoistej, która czyni ustrój odporniejszym na ponowne zakażenie. Na ogół odczyn jest żywszy i utrzymuje się dłużej w przypadkach zmian gruźliczych mniej rozległych u chorych z dobrym, ogólnym stanem. Stałego wszakże związku między jego natężeniem a stanem sprawy gruźliczej nie ma, zależnie od wpływu czynników dodatkowych. Zmiany gruźlicze w ustroju z dodatnim odczynem skórnym mogą być czynne lub nieczynne. Dodatni odczyn Pirqueta dowodzi prawie zawsze gruźlicy czynnej tylko u dzieci do drugiego roku życia.U dorosłych o świeżym zakażeniu gruźliczym świadczy dodatni odczyn w tych przypadkach, w których poprzednie odczyny Pirqueta wypadły ujemnie. Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie zdrowego dziecka dowodzi, że nie jest ono zakażone prątkami gruźlicy. Jest ono wtedy podatniejsze na zakażenie z zewnątrz niż dziecko z odczynem dodatnim. Ujemny odczyn skórny u dorosłych przy wyłączeniu czynników anergizujących przemawia przeciwko, gruźliczemu pochodzeniu zmian chorobowych i może wskutek tego dopomóc w rozpoznawaniu rodzaju choroby płuc tam, gdzie waha się ono między gruźlicą a nowotworem płuc, ziarnicą złośliwą itd. Jest on wszakże ujemny także u osób, które dopiero co uległy zakażeniu gruźliczemu i znajdują się w okresie przedalergicznym trwającym do 3 miesięcy (Bernard). U dzieci, szczepionych szczepionką B .C. G., odczyn skórny bywa bardzo często ujemny. Badając go u takich dzieci ze środowiska zdrowego, więc nie narażonych na zakażenie gruźlicze. Maria Prokopowicz- Wierzbowska stwierdziła w pierwszym roku życia 13% odczynów dodatnich, w drugim roku – 10%, od 3 do 5 roku życia – 3%. Odczyn dodatni u szczepionych szczepionką B. C. G. jest bardzo słaby, o małym nacieku i nieznacznym zaczerwienieniu. Cechuje go nadto niespotykana u zakażonych zmienność objawiająca się tym, że u tego samego dziecka odczyn ujemny w ciągu kilku miesięcy zamienia się na dodatni, a poprzednio dodatni znika. [przypisy: przychodnia lekarz ostrowiec, elastyna w kosmetyce, lekarz od odbytu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elastyna w kosmetyce lekarz od odbytu przychodnia lekarz ostrowiec