Współprzyczyny porażenia postępującego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dużo uwagi w piśmiennictwie poświęca się od dawna współprzyczynom porażenia postępującego. Brak jest prawdziwych dowodów, że umysłowe przemęczenie, zmartwienia, urazy psychiczne, ciężkie przeżycia wojenne, a nawet wstrząsy mózgu, że wszystkie takie oddziaływania przyspieszają lub wyzwalają wybuch porażenia postępującego. Niemało jest zwolenników przypuszczenia, że zapadają raczej osobniki, których układ nerwowy był już uprzednio osłabiony w swej odporności z przyczyn wrodzonych lub nabytych. Przyczyn tego zjawiska należałoby więc szukać w okresie przedchorobowym, zanim ujawni się proces porażenny. Pojęcie okresu przedchorobowego może dotyczyć okresu sprzed zakażenia kiłowego lub okresu przed wystąpieniem porażenia postępującego.Pomijając doniosłą rolę alkoholu jako współprzyczyny w szerzeniu się zakażeń wenerycznych, gdyż jest to zagadnienie społeczne, podnieść trzeba, że alkoholizm wpływa prawdopodobnie usposabiająco na przełamanie bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Niewątpliwie odgrywają rolę trwałe uszkodzenia pourazowe mózgu, a także inne organiczne choroby ośrodkowego układu nerwowego. Preformiści przypisują ogromną rolę predyspozycjom wrodzonym. Za ich udziałem zdają się przemawiać przypadki pojawienia się porażenia postępującego u wielu członków tej samej rodziny. Nie udało się dotąd wyjaśnić, dlaczego w wywiadach praktyków tak wyjątkowo rzadko znajdujemy objawy kiły drugiego rzędu, nawet u chorych nie leczonych. Zjawisko występowania porażenia postępującego tylko w nieznacznym odsetku chorych kiłowych tłumaczą niektórzy nerwozwrotnymi właściwościami pewnej odmiany krętka bladego, chociaż doświadczalnie nikt nie dowiódł słuszności tej hipotezy. Opiera się ona na spostrzeżeniach dotyczących mnogiego występowania przypadków kiły czwartego rzędu przy zarażeniu z jednego i tego samego źródła. Nie znamy też przyczyn krótko- lub długotrwałości okresu utajenia. Tylko wyjątkowo choroba ujawnia się wcześniej niż po 3 latach. Przypadki z okresem utajenia 30-40 lat bynajmniej nie są wielką rzadkością. Okres ten u młodych zdaje się być krótszy, prawdopodobnie jednak zjawisko to trzeba położyć na karb względności statystycznej, mianowicie gdy statystyk nie liczy się z wymieralnością pewnych grup w materiale chorych. Jeszcze więc wiele nie wyjaśnionych zagadnień kryje się w patogenezie porażenia postępującego. Czasem wysuwa się zastrzeżenia co do słuszności określenia porażenia postępującego mianem kiły czwartego rzędu. Oczywiście od czasu, gdy Noguchi w r. 1913 znalazł krętki blade w mózgu, nikt nie uważa już porażenia postępującego za chorobę pokiłową. Jest to proces czynny. Tak jak okres trzeci, tak okres drugi kiły może zostać przeskoczony. Nazwa kila czwartego rzędu jest więc uzasadniona. [hasła pokrewne: nalewka z pigwy na spirytusie, nadżerki w przełyku, bellapan ]

Tags: , ,

No Responses to “Współprzyczyny porażenia postępującego.”

  1. Kickstart Says:

    Wapnia najwiecej ma kapusta

  2. Jadwiga Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zdrowie[...]

  3. Osprey Says:

    Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

Powiązane tematy z artykułem: bellapan nadżerki w przełyku nalewka z pigwy na spirytusie