Jamy nieme.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Jamy nieme oraz mało mówiące wykrywa się badaniem radiologicznym. Potwierdza ono także rozpoznanie jam jawnych. Dzięki badaniom radiologicznym dziś wiemy, że jamy w płucach zdarzają się w gruźlicy płuc bez porównania częściej niż sądzono dawniej, i często tworzą się już bardzo wcześnie, gdy dawniej zaliczano je do późnych okresów suchot płucnych. Na ekranie objawia się jama w płucu najczęściej w postaci wyjaśnienia, otoczonego pierścieniastym zacienieniem różnego stopnia. Wyjaśnienie jest wyrazem ubytku tkanki płucnej. Kształt jego bywa rozmaity: okrągły, jajowaty lub nieregularny. Zacienienie zależy od nacieku dookoła jamy lub od włóknienia otaczającej tkanki płucnej. Naokoło jam powstających z nacieku wczesnego nie ma zazwyczaj wyraźnych zmian włóknistych i dlatego w obrazie radiologicznym granice ich nie są tak wyraźne jak granice jam późnych. Rzadziej jama rysuje się jako cień pierścieniasty, ograniczony cienką, dobrze zarysowaną linią, leżący wśród tkanki płucnej zupełnie prawidłowej lub prawie niezmienionej. Rozpoznanie radiologiczne jamy płucnej znajduje poparcie, jeżeli stwierdza się w niej płyn w postaci poziomego cienia na jej dnie zlewającego się z dolną częścią cienia pierścieniastego. Rozpoznaniu jam niepewnych może znacznie dopomóc badanie tomograficzne klatki piersiowej. Aczkolwiek jamy w płucach wykrywa się bardzo często tylko badaniem radiologicznym, to jednak i ta metoda może zawodzić, gdyż np. jama może być niewidoczna wskutek cieni, zależnych od wysięku opłucnego, zgrubień opłucnej lub rozległego, gęstego zwłóknienia tkanki płucnej. Cienie żeber lub obojczyka mogą także przykrywać jamę leżącą w ich płaszczyźnie. Niekiedy stwierdza się jamę w płucu dopiero po wytworzeniu odmy opłucnej leczniczej. W ogóle dla wykrycia jamy nieraz trzeba dokonać wielokrotnych badań radiologicznych, przy tym w różnych płaszczyznach. I wtedy wszakże nie każdy obraz sprawiający wrażenie jamy przy badaniu radiologicznym jest obrazem istotnej jamy w płucu. Obraz podobny do jamy może być wywołany przez skrzyżowanie się prawidłowych oraz patologicznych cieni przez ograniczoną rozedmę, ograniczoną odmę opłucną, pasma zdrowej tkanki płucnej wtłoczone do tkanki zagęszczonej włóknistej itd. Również obrazy radiologiczne pozornych rozległych jam płucnych, wyłaniających się dopiero w przebiegu odmy opłucnej leczniczej, mogą być w istocie obrazami jam rzekomych, zależnymi od rozciągnięcia przez zrosty zdrowego powietrznego miąższu płucnego. Takie jamy rzekome cechuje to, że one znajdują się zawsze w przedłużeniu osi zrostu. Błędów tych nieraz unikniemy dokonując zdjęć radiologicznych nie tylko w kierunku strzałkowym, – ale także w kierunkach bocznych i skośnych. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, Depilacja laserowa, biustonosze do karmienia ]

No Responses to “Jamy nieme.”

 1. Iwo Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do poradnia psychologiczna[...]

 2. Wiktor Says:

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

 3. Beetle King Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie[...]

 4. Gabriela Says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

Powiązane tematy z artykułem: