Leczenie gorączkowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

było odkryciem epokowej wagi. Już Hipokrates, Celsus i Galen w pismach swoich zamieścili wzmianki, z których wnosić można, że zauważyli wpływ chorób gorączkowych na zaburzenia psychiczne. W XVII i XVIII w. niektórzy celowo zakażali melancholików chorobami skórnymi, np. świerzbem, w celach leczniczych.Reuss próbował uspokajać podnieconych psychicznie chorych zaszczepieniem im ospy. W XIX w. pojawia się coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie różnych chorób zakaźnych na przebieg psychoz. Spostrzeżenia te dotyczą duru brzusznego, cholery, gorączki powrotnej, płonicy, odry, ospy, żółtaczki zakaźnej, spraw ropnych, świnki, róży, różyczki. Ricord i Despres pierwsi zastosowali różę do celów leczniczych. Nie brakło powikłań śmiertelnych. Entuzjazmowano się poza psychiatrią metodami sztucznego wywołania ropienia. Bardzo rozpowszechniona była tzw. zawłoka (setaceum): przebijano na karku podstawę fałdy skórnej igłą i przewlekano powrózek z waty, jedwabiu lub płótna. Powstające w kanale podskórnym (długim ok. 30 cm) ropienie miało działanie lecznicze. Tworzono też sztucznie rozległe wrzody (fontanella), przeciwdziałając jak najdłużej ich gojeniu się. Na przykład wywołane za pomocą tzw. maści Autenrietha na głowie chorego owrzodzenie doprowadzało czasem aż do martwicy kości pokrywy czaszki. Przez powstały ubytek można było widzieć oponę mózgową i zakręty. Wywoływano też miejscowe oparzenia. Zejścia śmiertelne notowano również po stosowanej czasem przeciw psychozom chłoście pokrzywami. Rosyjski psychiatra Rosenblum był pierwszym, który w latach 1864-1875 szczepił psychicznie chorym dla celów leczniczych krew chorych na gorączkę powrotną. Praca Rosenbluma, ogłoszona w języku niemieckim, uszła uwadze psychiatrów. Pierwszy opracował teoretycznie zasady leczenia psychoz szczepieniem chorób zakaźnych Juliusz Wagner-Jauregg (1877). Próbował szczepić różę, jady bakteryjne, ciała białkowe, używano też tuberkuliny Kocha, szczepionki pyocyaneus i nukleinianu sodowego. Wprawdzie zauważono korzystne wyniki w leczeniu porażenia postępującego, jednakże sposobów tych nie doceniano, wiążąc nadzieję z salwarsanem. [patrz też: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, spondylozy, cystis epidermalis ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie gorączkowe.”

 1. Damian Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: indywidualne ubezpieczenie na życie[...]

 2. Radosław Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 3. Toe Says:

  [..] Cytowany fragment: trener personalny[...]

 4. Midnight Rider Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe spondylozy