Gruźlica.

Posted in Uncategorized  by admin
December 13th, 2018

Nie tylko dorośli mogą być przyczyną zakażenia gruźlicą niemowląt i dzieci w ogóle. Stwierdzono w ostatnich czasach, że także dzieci we wczesnym dzieciństwie, u których wykryto nacieki gruźlicze w płucach i dodatni odczyn tuberkulinowy, nawet pomimo że nie kaszlą, mogą mieć w opłuczynach żołądkowych zjadliwe prątki gruźlicy i rozsiewać je dookoła siebie. Wobec tego należy dzieci z wyraźnym dodatnim odczynem tuberkulinowym bardzo dokładne badać promieniami rentgenowskimi a ich opłuczyny żołądkowe badać co do prątków gruźlicy. W razie stwierdzenia czynnego charakteru sprawy gruźliczej powinno się takie dzieci odosabniać w żłobkach i przytułkach i w ogóle w zbiorowiskach dzieci. Nie należy zezwalać im również na uczęszczanie do ogródków dziecięcych dopóty, dopóki sprawa gruźlicza nie zacichnie.Brak odporności niemowląt na zakażenie gruźlicze nasuwał na myśl sztuczne ich uodparnianie dla uzyskania odporności swoistej. Po licznych próbach różnych badaczy w tym kierunku myśl tę zrealizował Calmette. Hodując na ziemniakach z żółcią; 5% glicerolem zjadliwe prątki gruźlicy bydlęcej, otrzymał on wspólnie z Guerinem po 230 przesiewach, wykonanych w ciągu 13 lat, prątki, które: 1. utraciły zdolność wywoływania gruźliczych zmian postępujących i udzielających się nawet wielkie dawki tych prątków nie wywołują gruźlicy postępującej u zwierząt wrażliwych na zarazki gruźlicy, a zmiany powstające przy zakażeniu prawie wyłącznie w miejscu wstrzyknięcia są łagodne, mają wielką skłonność do otorbiania się i bliznowacenia i mogą cofać się zupełnie (Zeylandowie, Helena Schuster); 2. przy przeprowadzaniu przez zwierzęta nie odzyskują utraconej zjadliwości (Zeylandowie, Schuster, Feliks Przesmycki i inni.); 3. zachowały zdolność wywoływania u szczepionych alergii i odporności przeciwgruźliczej. Uzyskany przez siebie szczep Calmette nazwał prątkiem B.C.G. (bacille Caimetie Gueriti]. Nieszkodliwości jego dla ludzi potwierdziły liczne badania sekcyjne zaszczepionych dzieci, które zmarły z innej przyczyny (w naszym piśmiennictwie badania Marii Prokopowicz- Wierzbowskiej). Przytaczano wprawdzie na dowód możliwości odzyskania przez prątki B.C.G. zjadliwości dla ludzi zgony z gruźlicy 72 noworodków spośród 180 zaszczepionych przez lekarzy niemieckich w Lubece w okresie od grudnia 1929 do kwietnia 1930 r. Okazało się jednak, że w tych przypadkach przez pomyłkę użyto do szczepienia zjadliwych prątków gruźlicy ludzkiej. Prątek B.C.G. jest to prątek kwasooporny. Barwi się on metodą Ziehl- Neelsena, morfologicznie prawie nie różni się od prątka Kocha, wytwarza także tuberkulinę. [więcej w: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes