Walka z gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Niedostateczność odpowiedniego ustawodawstwa, niemożność jego rozbudowy na szeroką skalę w krótkim czasie oraz dążenie d0 uzyskania w szybszym tempie widocznych dla każdego wyników spowodowały powstanie i rozwój akcji społecznej, skierowanej wprost przeciwko gruźlicy. Z czasem przekonano się, że i tą drogą można uzyskać pewne wyniki. By były one jednak trwałe i odpowiadały włożonym przez społeczeństwo i państwo wysiłkom, akcja musi być planowana i skoordynowana prowadzona równocześnie w całym państwie (zarówno w miastach, jak i na wsi), z uwzględnieniem nie tylko gruźlicy płuc, ale także gruźlicy pozapłucnej (kostno-stawowej, skóry i innych narządów) oraz zwierzęcej. Dlatego też najlepszymi i najszybszymi wynikami w walce z gruźlicą poszczycić się może pierwsze Państwo socjalistyczne – ZSRR, gdzie ustawodawstwo i akcja przeciwgruźlicza jest scentralizowana i obejmuje całą ludność kraju. Środki walki społecznej z gruźlicą muszą obejmować całą ludność i muszą być rozbudowane tak, by nie było przerostu jednych nad drugimi, lecz na odwrót, by panowała zupełna harmonia zapewniająca akcji należytą ciągłość. Byłoby zatem niesłuszne i niecelowe skierowanie całej energii na rozbudowę np. poradni przeciwgruźliczych bez równoczesnej rozbudowy oddziałów gruźliczych szpitalnych, ograniczenie zwalczania gruźlicy przeważnie do miast z upośledzeniem wsi itd. Naczelną zasadą akcji przeciwgruźliczej jest ochrona przed zakażeniem prątkami gruźlicy ludności zdrowej. Ta okoliczność, że zakażenia gruźlicą następuje przeważnie w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie i odbywa się przez bezpośrednie codzienne stykanie się dzieci z chorym na gruźlicę otwartą, zwłaszcza z chorą matką, nakazuje rozpoczynać akcję ochrony zdrowych przed zakażeniem i zachorowaniem na gruźlicę już od chwili przyjścia niemowlęcia na świat, a nawet jeszcze wcześniej, mianowicie od chwili zajścia kobiety w ciążę. [przypisy: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes