Nieszczęśliwa miłość (infelix amor).

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii.Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczekiwanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczęśliwa czy nieszczęśliwa może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze innych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczęśliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktywnych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczęśliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii klinicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, trening umiejętności społecznych, zakład opiekuńczo leczniczy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe trening umiejętności społecznych zakład opiekuńczo leczniczy