Porażenie postępujące.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Objawy ogólne. Porażenie postępujące jest schorzeniem całego ustroju. Z zasady stwierdza się pośmiertnie mesaortitis luica. Proces często przechodzi na międzymózgowie, godząc w jądra podstawowe. Wichert opisał szczególne skojarzenie porażenia postępującego z parkinsonizmem. Upośledzenie czynności wegetatywnych widzi się niemal we wszystkich zaniedbanych leczniczo przypadkach. W pierwszym okresie choroby stwierdza się przeważnie spadek wagi. Gdy otępienie dojdzie do szczytu, widzi się często przybieranie na wadze, czasem bardzo wydatne. W końcu jednak chory zaczyna chudnąć, czasem mimo obżarstwa, i dochodzi stopniowo do zupełnego charłactwa. Wyniszczenie chorego (marasmus) może się czasem rozpocząć już w okresie tycia. Jest to zaburzenie ogólnej przemiany materii, niezależne od dowozu pożywienia. Widzi się także zaburzenia naczynioruchowe i odżywcze, które odbijają się na skórze w postaci czyraków i odleżyn. Znamienne jest też obniżenie napięcia tkankowego, widoczne w zwiotczeniu rysów twarzy. Zmniejszenie odporności prowadzi do wielu powikłań ze strony układu krążeniowego, oddechowego i pokarmowego, które skracają życie chorego. Dzisiaj obrazy daleko posuniętego wyniszczenia widuje się bardzo rzadko dzięki nowoczesnym sposobom leczenia i ich upowszechnianiu. W związku z akcją W stwierdza się w ostatnich latach wybitne zmniejszenie zachorowalności na porażenie postępujące w Polsce. Trafiają też do leczenia przypadki wczesne. Przypadki skrajnie zaniedbane spotyka się tylko wyjątkowo. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, zespół hipereozynofilowy ]

Tags:

No Responses to “Porażenie postępujące.”

  1. Cereal Killer Says:

    Przerazajace to…

  2. Pusher Says:

    [..] Cytowany fragment: spalacz tłuszczu[...]

  3. Crash Override Says:

    owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: zespół hipereozynofilowy