Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Objawy ogólne. Porazenie postepujace jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy ogólne. Porażenie postępujące jest schorzeniem całego ustroju. Z zasady stwierdza się pośmiertnie mesaortitis luica. Proces często przechodzi na międzymózgowie, godząc w jądra podstawowe. Wichert opisał szczególne skojarzenie porażenia postępującego z parkinsonizmem. Upośledzenie czynności wegetatywnych widzi się niemal we wszystkich zaniedbanych leczniczo przypad- kach. W pierwszym okresie choroby stwierdza się przeważnie spadek wagi. Gdy otępienie dojdzie do szczytu, widzi się często przybieranie na wadze, cza- sem bardzo wydatne. W końcu jednak chory zaczyna chudnąć, czasem mimo obżarstwa, i dochodzi stopniowo do zupełnego charłactwa. Wyniszczenie cho- rego (marasmus) może się czasem rozpocząć już w okresie tycia. Jest to zabu- rzenie ogólnej przemiany materii, niezależne od dowozu pożywienia. Widzi się także zaburzenia naczynioruchowe i odżywcze, które odbijają się na skórze w postaci czyraków i odleżyn. Znamienne jest też obniżenie napięcia tkanko- wego, widoczne w zwiotczeniu rysów twarzy. Zmniejszenie odporności pro- wadzi do wielu powikłań ze strony układu krążeniowego, oddechowego i po- karmowego, które skracają życie chorego. Dzisiaj obrazy daleko posuniętego wyniszczenia widuje się bardzo rzadko dzięki nowoczesnym sposobom leczenia i ich upowszechnianiu. W związku z akcją “W” stwierdza się w ostatnich latach . wybitne zmniejszenie zachorowalności na porażenie postępujące w Polsce. Trafiają też do leczenia przypadki wczesne. Przypadki skrajnie zaniedbane spotyka się tylko wyjątkowo. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, Kabiny Sanitarne ]

Comments are closed.