Czynniki reaktywne.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Od wielu warunków zależy, czy reakcja ta utrzyma się w granicach normy, czy też stanie się zaczątkiem choroby. Przede wszystkim zależy to od wrodzonej żywotności ustroju żywego. Pawłow podzielił psy doświadczalne na cztery grupy, zależnie od stopnia żywotności i odporności ich układu nerwowego. Nerwice doświadczalne tym łatwiej występowały, im słabszy był układ nerwowy psa. Tak samo rzecz się ma u człowieka.Są ludzie, którzy znieść potrafią bez szkody dla układu nerwowego ciężkie nawet ciosy, są inni, których załamują stosunkowo niewielkie przeciwności losu. Drugim warunkiem jest natężenie działających podniet reaktywnych. Trzecim warunkiem jest sprzężenie tych podniet z innymi czynnikami etiologicznymi. Przeważnie czynniki reaktywne dołączają się do innych spraw chorobowych już istniejących w ustroju, które przygotowały już podłoże osłabiając układ nerwowy ośrodkowy. Może jednak być i odwrotnie. Silne czynniki reaktywne, zwłaszcza jeżeli działają w ciągu dłuższego czasu, zdolne są do tego stopnia osłabić odporność ośrodkowego układu nerwowego, że stanie się on podatny na działanie innych czynników chorobotwórczych. W każdym przypadku trzeba myśleć o wszystkich tych możliwościach. Trzeci warunek, tj. sprzężenie z innymi czynnikami chorobotwórczymi, nie jest jednak nieodzowny. W opisanych wyżej nerwicach doświadczalnych, widzieliśmy, że zdrowego psa można było doprowadzić do ciężkiego stanu nerwicowego tylko działaniem podniet warunkowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Podniety te wraz z całą sytuacją życiową wytworzoną przez wielokrotnie powtarzane doświadczenia są czynnikami reaktywnymi, chorobotwórczymi, i to środowiskowego pochodzenia. [podobne: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, spondylozy, cystis epidermalis ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynniki reaktywne.”

 1. Olga Says:

  Article marked with the noticed of: sklep z odżywkami[...]

 2. Snake Eyes Says:

  Nie wiem już co robić

 3. Twitch Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: biegunka u niemowlaka[...]

 4. Laura Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe spondylozy