Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Od wielu warunków zalezy, czy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od wielu warunków zależy, czy reakcja ta utrzyma się w granicach normy, czy też stanie się zaczątkiem choroby. Przede wszystkim zależy to od wrodzo- nej żywotności ustroju żywego. Pawłow podzielił psy doświadczalne ha cztery grupy, zależnie od stopnia żywotności i odporności ich układu nerwowego. N er- wice doświadczalne tym łatwiej występowały, im słabszy był układ nerwowy psa. Tak samo rzecz się ma u człowieka. Są ludzie, którzy znieść potrafią bez szkody dla układu nerwowego ciężkie nawet ciosy, są inni, których załamują stosunkowo niewielkie przeciwności losu. Drugim warunkiem jest natężenie działających podniet reaktywnych. Trzecim warunkiem jest sprzężenie tych podniet z innymi czynnikami etiologicznymi. Przeważnie czynniki rgaktywne dołączają się do innych spraw chorobowych już istniejących w ustroju, które przygotowały już podłoże osłabiając układ nerwowy ośrodkowy. Może jednak być i odwrotnie. Silne czynniki reaktywne, zwłaszcza jeżeli działają w ciągu dłuższego czasu, zdolne są do tego stopnia osłabić odporność ośrodkowego układu nerwowego, że stanie się on podatny na działanie innych czynników chorobo- twórczych. W każdym przypadku trzeba myśleć o wszystkich tych możliwoś- ciach. Trzeci warunek, tj. sprzężenie ż innymi czynnikami chorobotwórczymi, nie jest jednak nieodzowny. W opisanych wyżej nerwicach doświadczalnych, widzieliśmy, że zdrowego psa można było doprowadzić do ciężkiego stanu ner- wicowego tylko działaniem podniet warunkowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Podniety te wraz z całą sytuacją życiową wytworzoną przez wielokrotnie powtarzane doświadczenia są czynnikami reaktywnymi, choro- botwórczymi, i to środowiskowego pochodzenia. [podobne: , olej do włosów, zagęszczanie rzęs, implanty zębów ]

Comments are closed.