Odczyn Biernackiego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Odczyn Biernackiego. W porównaniu do odczynów tuberkulinowych nie znalazły w klinice praktycznego zastosowania wszystkie inne odczyny serologiczne zarówno swoiste (odczyn zlepny, strącania, wiązania dopełniacza, fagocytarny, hamowania Skibińskiego i in.), jak i nieswoiste, stwierdzające w gruźlicy chwiejność koloidową surowicy krwi przy działaniu na nią różnych czynników nieswoistych (odczyn Kazimierza Szokalskiego, Vernesa i in.). Wyjątek stanowi odczyn Biernackiego. W krwi, wlanej do naczyńka, a pozbawionej zdolności krzepnięcia, powstają 2 warstwy: górna składająca się z osocza i dolna nieprzejrzysta wytworzona przez powoli opadające krwinki. Zjawisku temu nadano miano: opadanie krwinek, czyli sedymentacja krwinek”.Nasz rodak Edmund Biernacki pierwszy opisał w r. 1894, że szybkość opadania krwinek jest niejednakowa w krwi odwłóknionej i w krwi nie pozbawionej włóknika. Jemu też zawdzięczamy podstawowe spostrzeżenia dotyczące sedymentacji. Zaznaczając przyspieszenie opadania krwinek w krwi w chorobach gorączkowych i w ogóle w tych stanach, które ongi dzięki wysokiej zawartości włóknika nazywano flegmazjami, zatem w zapaleniu płuc, w gośćcu stawowym itp., podkreśla Biernacki, że szybszą sedymentację spotykał także w gruźlicy płuc. Z późniejszych autorów Ludwik Hirszjeui stwierdził w r. 1917 przyspieszone opadanie krwinek w zimnicy. Dopiero jednak badania Fiihraeusa w r. 1918 i Westergrena w r. 1919 wzbudziły powszechne zainteresowanie tym zjawiskiem i spowodowały bardzo liczne prace, które wyjaśniły duże jego znaczenie teoretyczne i kliniczne. W Polsce nosi ono miano: objaw Biernackiego, zgodnie z uchwałą Zjazdu Internistów Polskich w Wilnie w r. 1923. Opadanie krwinek zależy nie tylko od ich wagi, ich liczby i rozmiarów oraz ilości zawartej w nich hemoglobiny, ale także od ich ładunku elektrycznego, którego zmniejszenie przyspiesza opadanie. Szybkość opadania zależy także od własności fizycznych osocza (właściwego jego ciężaru, lepkości, własności elektrycznych i in.), zwłaszcza zaś od zawartości w nich fibrynogenu, który przyspiesza opadanie. Z wymienionych czynników praktycznie w grę wchodzą przede wszystkim zmiany stanu koloidowego osocza, zwłaszcza ilość w nim fibrynogenu i globulin: im więcej w osoczu tych składników w stosunku do ilości albumin, tym opadanie krwinek jest szybsze. Szybkość opadania krwinek mierzy się drogą przebytą przez opadające krwinki w jednostce czasu, albo czasem (w minutach) niezbędnym dla przebycia przez nie pewnej odległości. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Westergrena, na drugiej – Lenzenmeyera oraz Starligera. Wykonanie powinno być bardzo dokładne, gdyż liczne czynniki wywierają wpływ na szybkość opadania. [hasła pokrewne: momederm, fervex ulotka, midiana ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Odczyn Biernackiego.”

 1. Stanisław Says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

 2. Eryk Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu błędy medyczne odszkodowania[...]

 3. Julita Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 4. Zesty Dragon Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rtg żary[...]

 5. Tymon Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 6. Tacklebox Says:

  [..] Cytowany fragment: sklepy z okularami[...]

 7. Dagmara Says:

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: fervex ulotka midiana ulotka momederm