Odczyn podskórny Kocha.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Odczyn podskórny Kocha. Badanie al ergometryczne metodą Groer-Chwalibogowskiego wymaga bardzo dokładnego przestrzegania techniki, ale w tych warunkach należy wyniki oceniać bardzo ostrożnie (Klemens Kauczyński). Dotyczy to zwłaszcza gruźlicy dorosłych, w której nie ma ścisłej zależności między wielkością skórnego odczynu tuberkulinowego a stężeniem tuberkuliny. Najczęstszym typem w gruźlicy dorosłych jest heterodynamia pleoergiczna nawet w przypadkach o rokowaniu niepomyślnym (Walenty Hartwig). Odczyn podskórny Kocha polega na podskórnym wstrzyknięciu tuberkuliny Kocha.U osób, które nie stykają się zupełnie z zarazkiem gruźliczym, wstrzyknięcie nawet 1 mg tuberkuliny Kocha nie wywołuje żadnego odczynu. Natomiast u osób, w ustroju których znajduje się gdziekolwiek ognisko gruźlicze niewygojone doszczętnie, powstaje odczyn już po wstrzyknięciu 1 mg, a nawet dawki mniejszej. Na odczyn składa się trojaki rodzaj zjawisk, mianowicie: 3. odczyn ogólny, którego najważniejszym objawem jest wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała; przy słabym odczynie nie dochodzi ono do 38.0 C, przy średnim dochodzi do 38-390 C, a przy silnym odczynie przekracza 39° C; 4. odczyn ogniskowy w postaci zaostrzenia sprawy gruźliczej, zwłaszcza wysiękowej, lub aktywizacji starych ognisk; 5. odczyn miejscowy w postaci zaczerwienienia i bolesnego nacieku w miejscu wstrzyknięcia; odczyn ten, podobnie jak odczyn Pirqueta, świadczy o miejscowej nadwrażliwości tkankowej, zależnej od przebytego zakażenia gruźliczego. Odczyn podskórny, tak samo jak śródskórny, ma przewagę nad odczynem skórnym pod tym względem, że wykonuje się go z dawką tuberkuliny dokładnie określoną. Nadto odczyn ogniskowy wykrywa siedzibę sprawy gruźliczej. Pomimo te zalety, w praktyce odczyn podskórny wykonuje się rzadko, a to ze względu na łatwość przedawkowania tuberkuliny, co pociąga za sobą burzliwe odczyny – ogólny i ogniskowy. Okoliczność ta może nie tylko pogorszyć chwilowo stan chorego, ale nawet rozbudzić ogniska już nieczynne i sprzyjać dalszemu postępowi choroby. Toteż nie należy odczynu podskórnego wykonywać u chorych gorączkujących, wyniszczonych, w okresie zdrowienia po chorobach zakaźnych, u chorych ze skłonnością do krwioplucia, u chorych na cukrzycę, w chorobach nerek, w niewydolności krążenia, także w przypadkach ognisk gruźliczych wysiękowych, gdyż one są bardzo wrażliwe na tuberkulinę. Wykonując odczyn podskórny, należy rozpoczynać od dawki małej, nie większej niż 0,1 mg i w razie ujemnego wyniku przechodzić do dawki – większej, lecz nie wcześniej niż po 8 dniach. Należy zwracać przy tym uwagę nie tylko na przebieg ogólnej ciepłoty ciała po wstrzyknięciu tuberkuliny, ale także na stan podmiotowy chorego, wagę jego ciała i inne objawy. Przy stosowaniu oczyszczonej pochodnej proteinowej tuberkuliny poleca się dawkę 0,00002 mg. Dawka ta wywołuje duży odsetek dodatnich odczynów. [hasła pokrewne: pęcherz autonomiczny, szczękościsk jak leczyć, ceruvit junior ]

Tags: , ,

No Responses to “Odczyn podskórny Kocha.”

  1. Matylda Says:

    Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

  2. Zofia Says:

    [..] Cytowany fragment: Implantologia Poznań[...]

  3. Gas Man Says:

    Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit junior pęcherz autonomiczny szczękościsk jak leczyć