PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY. Płyn mózgowo-rdzeniowy w przypadkach nie leczonych wykazuje następujące zmiany typowe. Odczyn Wassermanna jest dodatni niemal zawsze zarówno we krwi, jak i w płynie. W płynie wypada on dodatnio przy rozcieńczeniu do 0,2. Silnie dodatni bywa on w 93%, średnio dodatni w 4%, wątpliwy lub ujemny w 30%.W nierozcieńczonym płynie jest niemal zawsze dodatni. Odczyny te nie słabną mimo półgodzinnego podgrzewania płynu do 56°. Odczyny globulinowe są zawsze dodatnie. Ilość białka ulega z zasady- podwyższeniu. Wartości powyżej 20-30 mffo (0,02-0,03%) uważa się za patologiczne. Zwiększenie globulin przeważa ad zwiększeniem albumin, stąd zwiększenie wskaźnika białkowego powyżej 1. Zwiększenie liczby składników komórkowych, czyli pleocytozę, stwierdza się zawsze. Wartości powyżej 6-9,3 uważa się już za co najmniej podejrzane. Przeważnie liczba ta wynosi 20-70. Wartości wyższe nie są typowe, a powyżej 300 budzą podejrzenie kiły mózgu. Składniki komórkowe bywają różne, najczęściej są to jednojądrzaste leukocyty.Przy odczynie złotowym uważa się wynik za typowy dla porażenia postępującego (krzywa paralityczna), jeżeli 4-6 pierwszych probówek ulegnie zupełnemu odbarwieniu. W odczynie mastyksowym szczyt skłaczkowania uzyskuje się często dopiero w drugiej lub trzeciej probówce. Leczenie swoiste w okresie drugiego rzędu nie wywiera wyraźniejszego wpływu na stan płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast nierzadko odczyn Wassermanna we krwi jest wówczas ujemny (8010). Odczyn słabo dodatni lub ujemny w płynie zdarza się wówczas przy słabszych stężeniach. Właściwie tylko odczyny kłaczkujące uważa się za swoiste. Inne odczyny bywają nieswoiste. Silnie dodatni odczyn Wassermanna we krwi jest dowodem przebytego zakażenia kiłowego. Odczyn ten wypada pozytywnie w płonicy, zimnicy, tudzież w frambezji i innych spirochetozach. Dodatni odczyn Wassermanna w płynie dowodzi przerzucenia się sprawy na układ nerwowy ośrodkowy. Jeżeli jednak osobnik z dodatnim odczynem we krwi zapadnie na nieswoiste zapalenie opon mózgowych, to odczyn może wypaść w płynie dodatnio. Wielkie trudności sprawiają nam przypadki porażenia postępującego z ujemnym odczynem Wassermanna nie tylko we krwi, ale i w płynie. Rozpoznanie opierać się musi wówczas na innych dowodach. Na ogół uważa się, że jeżeli w 3-5 lat po zakażeniu kiłowym płyn ulegnie oczyszczeniu, to wszelkie obawy co do porażenia postępującego w przyszłości są bezpodstawne. Jeżeli zmiany w płynie utrzymują się po upływie 3-5 lat, to wprawdzie nie ma pewności, ale jest uzasadniona obawa, że osobnik zapadnie na porażenie postępujące lub inne schorzenia swoiste ośrodkowego układu nerwowego. Powinno się więc bezwzględnie wykonać badanie płynu z początkiem czwartego roku po zakażeniu. Im później podejmiemy leczenie, tym trudniej jest wpłynąć na zmiany w płynie. [hasła pokrewne: wskaźnik inr norma, i że cię nie opuszczę cda, zespół hipereozynofilowy ]

Tags: , ,

No Responses to “PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY.”

  1. Kornel Says:

    Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

  2. Nacho Says:

    [..] Cytowany fragment: seniorzy[...]

  3. Bartłomiej Says:

    Profilaktyka to regularne badania

Powiązane tematy z artykułem: i że cię nie opuszczę cda wskaźnik inr norma zespół hipereozynofilowy