Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii. Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczekiwanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczęśliwa czy nieszczęśliwa może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze innych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczęśliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktywnych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczęśliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii klinicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, prawo medyczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W tych przypadkach, w których plwocina zawiera mało prątków gruźlicy, można zastosować metodę “wzbogacenia” plwociny w prątki. Metodą najbardziej rozpowszechnioną, którą stosuje się w tym celu, jest metoda antyforminowa, polecona przez Uhlenhuta. Opiera się ona na tym, że, antyformina (mieszanina podchlorynu sodu – natrium hypochlorosum – z ługiem sodowym – tuitriurn causticum) rozpuszcza wszystkie składniki organiczne plwociny, także tkanki, nawet substancję rogową oraz bakterie, z wyjątkiem prątków gruźlicy i w ogóle bakterii kwasooopornych. Prątki nie tracą przy tym swej żywotności. Toteż używa się tej metody także do ich wyosobnienia w celu hodowli lub wstrzykiwania zwierzętom. Postępowanie: plwocinę miesza się z równą ilością wody i dodaje się tyle antyforminy by powstał 10-15% jej roztwór; wstrząsa silnie dla ujednostajnienia (homogenisatio) tej mieszaniny w ciepłocie pokojowej lub lepiej – ogrzewając mieszaninę na łaźni wodnej albo w cieplarce, następnie odwirowuje się osad, przemywa go kilkakrotnie wodą i roztarłszy między dwoma szkiełkami przedmiotowymi barwi się po utrwaleniu metodą Ziehl-Neelsena. Kozłou udoskonalił metodę Uhlenhuta. Polecone przez niego postępowanie jest następujące: do plwociny dodaje się równą, ilość antyforminy i mieszaninę rozcieńcza się w cylindrze do osiągnięcia 10% roztworu antyforminy. Do otrzymanej cieczy dodaje się równą ilość mieszaniny acetonu i eteru, wziętych w równych częściach, silnie wstrząsa i odstawia. Płyn tworzy 2 warstwy, oddzielone mętnym pierścieniem. Górna warstwa składa się z acetonu i eteru, dolna z antyforminy. Dzielący je pierścień zawiera prątki gruźlicy. Dla ich wykrycia stosuje się metodę Ziehl- Neelsena. Pryce polecił metodę wzbogacenia w prątki plwociny rialu podejrzanego o tło gruźlicze w preparatach na szkiełkach przedmiotowych. Postępowanie: jałowo przygotowaną krew cytrynianową (I : 4), wiruje się i osocze odciąga, krwinki rozpuszcza w wodzie przekroplonej w stosunku 25 ml krwinek na 75 ml wody. Na utrwalony na szkiełku przedmiotowym rozmaz plwociny lub w ogóle materiału do badania nalewa się 12% kwasu siarkowego, po 15 minutach zmywa wyjałowioną wodą wodociągową i wkłada do naczyńka ze zhemolizowanymi krwinkami, po czym naczyńko z preparatem wstawia się do cieplarki, preparat po 5-7 dniach zmywa wodą i barwi się metodą Ziehl-Neelsena. Cale postępowanie przeprowadza się jałowo. [więcej w: , stomatologia Kraków, ból pleców, kosmetyki organiczne ]

Comments Off