Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Anatomia patologiczna. Zmiany w plynie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomia patologiczna. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w kile drugiego rzędu wskazują na to, że już wcześnie dochodzi do zakażenia swoistego OPon mózgowych. Wtargnięcie krętków bladych do opon mózgowych nie jest więc wydarzeniem tak niebezpiecznym, jak np. wtargnięcie prątków gruźlicy lub drob- noustrojów ropotwórczych. Krętki blade mają właściwość usadowiania się w ośrod- kowym układzie nerwowym bez powodowania burzliwyćh objawów i wywoływania w sprzyjających warunkach zmian przewlekłych. W przeważającej większości przy- padków zmiany ,w płynie mózgowo-rdzeniowym ustępują, lecz( krętki prawdopo- dobnie nie znikają. Jeżeli w dalszych okresach zakażenia dochodzi czasem do na- głego pogorszenia, to tłumaczyć je można albo nowym najazdem krętków na-układ nerwowy ośrodkowy, albo wzmożeniem zjadliwości krętków, które dotąd żyły w uta- jeniu. Zmiany miąższowe mózgu, znamienne dla porażenia postępującego ujmuje się dzisiaj jako kiłowe zapalenie mózgu (encephalitis lub meningoencephalitis luica). Gołym okiem widać zanik kory, w szczególności okolic płatów czołowych części oczodołowej. Opona miękka wykazuje zmleczenie. Następstwem zmian zanikowych jest wodogłowie wewnętrzne (hydlocephalus e vocuo), dające się stwierdzić za życia pneumoencefalograficznie. Mikroskopowo stwierdza się zanik komórek zwojowych. Krętki można znaleźć w każdym .przypadku, czasem w dużej ilości. Oprócz komórek ulegają zanikowi także włókna nerwowe istoty bialej. Dokoła naczyń krwionośnych widzi się nacieki z obecnością limfocytów, komórek plazmatycznych i dużych ko- mórek jednojądrzastych. Takie same nacieki można znaleźć i w głębi tkanki ner- wowej z dala od naczyń, a nawet. nierzadko i w jądrach podstawy mózgu. W tym ostatnim, przypadku w obrazie klinicznym porażenia postępującego zauważyć można objawy parkinsonizmu (postać Wicherta). Oprócz nacieków stwierdza się też buja- nie małych komórek glejowych mózgu, Wiąd rdzenia powikłany porażeniem (tabo- paralysis) daje pónadto zmiany w rdzeniu. pod postacią zwyrodnienia korzonków i sznurów tylnych z rozrastaniem się gleju w miejsce zanikających włókien ner- wowych. [przypisy: , catering dietetyczny, olejek makadamia, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off