Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Zespół psychoorganiczny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rozpoznanie różnicowe. Nie można opierać rozpoznania tylko na podstawie wyników badania psychiatrycznego, neurologicznego lub badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół psychoorganiczny podobny można spotkać w wielu sprawach mózgowych, które w rozlany sposób niszczą korę mózgową, szczególnie jej część czołową. Sam stan neurologiczny także niczego nie dowodzi. Zachowanie się źrenic jest podobne. W wiądzie rdzenia, w zespole Adiego, wyjątkowo nawet w stanach pośpiączkowych i w alkoholizmie przewlekłym (pseudoparalysis alcoholica). Trudne jest odróżnienie dyzartrii od takichże samych zaburzeń mowy w porażeniu opuszkowym prawdziwym lub rzekomym, np. na tle zatrucia środkami nasennymi, na tle alkoholizmu itd. Do różnicowania wyników: badania płynu mózgowo-rdzeniowego powrócimy po omówieniu wszystkich zaburzeń psychicznych na tle kiły. W każdym razie sam wynik badania serologicznego nie wystarcza. Dość przypomnieć dodatnie wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w okresie kiły drugiego rzędu, gdy jeszcze na pewno nie ma porażenia postępującego. I później wyniki badań serologicznych mogą być dodatnie, chociaż jeszcze objawów porażenia postępującego nie ma. Niektórzy używają w tych przypadkach określenia praeparalysis. Rozpoznanie jest tu praktycznie niesłychanie ważne, bo chociaż brak jeszcze jakichkolwiek objawów neurologicznych lub psychiatrycznych, to jednak przypadki te wymagają zapobiegawczo takiego samego leczenia, jak gdyby to było rozwinięte porażenie postępujące. Trudności sprawiać mogą wreszcie przypadki, w których nad wszystkim górują objawy ogniskowe, a więc afazja, agnozja, apraksja, napady porażenne itd. Otępienie może być nieznacznego stopnia, może go nie być lub może być niewykrywalne wobec zaburzeń mowy. Przypadki te określa się mianem porażenia postępującego ogniskowego, czyli Lissauera. Przy różnicowaniu lekarz nie zawsze pamięta o postaci Wicherta porażenia postępującego, którego istotą jest zespół parkinsoniczny, wywołane zmianami swoistymi w striopallidum. Od pomyłki uchroni lekarza dokładne badanie chorego i unikanie rutyniarskich rozpoznań “na oko”. [hasła pokrewne: , olejek arganowy do włosów, dieta i odchudzanie, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Zespół psychoorganiczny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przyspieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między wysokością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nieraz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejednokrotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez gorączki albo z niewielką gorączką. Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwinek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne przebiegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Oceniać przypadek na podstawie zniknięcia prątków w plwocinie oraz poprawy objawów fizycznych w zakresie płuc przy badaniu podstawowymi metodami oraz promieniami rentgenowskimi trzeba ostrożnie, jeżeli równocześnie nie zmniejsza się szybkość opadania krwinek. Prawidłowa szybkość opadania może ulec przyspieszeniu, zanim ponownie pojawią się prątki w plwocinie oraz zanim nastąpi pogorszenie stanu płuc dające się wykryć podstawowymi metodami badania, czy też tylko badaniem radiologicznym. Słowem przyspieszone opadanie krwinek może być jedynym objawem aktywności sprawy gruźliczej w okresie wyraźnego zwolnienia choroby, trwające często długo. Opadanie krwinek przyspieszone w toku czynnej gruźlicy płuc w okresię przedzgonnym zwalnia się przeważnie (Franciszek Łabendziński, Karol Jonscner) i staje się niekiedy nawet prawidłowe. Pomimo czynnej gruźlicy opadanie krwinek może być prawidłowe także wtenczas, gdy dołączą się zaburzenia krążenia (Karol Jonscher), a nadto w przypadkach zołzów (scroiuiosie), nawet w okresie czynnych zmian chorobowych (Henryka Frenklowa i Samet Mandelsonowa). Breunng stwierdził prawidłową szybkość opadania krwinek w wysokim odsetku nacieków wczesnych, tak iż prawidłowy odczyn Biernackiego nie wyłącza jeszcze czynnej sprawy gruźliczej.Toteż większe znaczenie ma nie jednorazowe badanie odczynu, lecz badanie seryjne. [patrz też: , foteliki dla dzieci, oczyszczanie organizmu, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries