Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Zespoły schizofrenoidalne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Zespoły schizofrenoidalne nie należą w porażeniu postępującym do rzadkości. Najczęściej miewamy do czynienia z zespołem katatonicznym, który może występować w obu postaciach, hiperkinetycznej i hipokinetycznej. W tych ostatnich przypadkach wytwarza się osłupienie. Można je bardzo łatwo usunąć kilku wstrząsami elektrycznymi i dowieść w ten sposób ich natury epigenetycznej. Podniecenie psychoruchowe katatoniczne w ciężkich przypadkach, gdy chory szaleje dniami i nocami, może już w ciągu kilku dni do tego stopnia wyczerpać chorego, którego siły żywotne są i tak podupadłe, że następuje śmierć. I, tutaj wstrząsy elektryczne święcą triumfy i stanowią czasem jedyny ratunek dla chorego. Zespół paranoidalny występuje równie często. Do obrazu klinicznego otępienia paralitycznego dołączają się wówczas znamienne cechy: zesztywnienie afektu, jego brak dostosowania z ambiwalencją, paratymią i paramimią, omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe i inne z wyjątkiem wzrokowych, urojenia nieusystematyzowane, zaznaczony rozpad osobowości itd. I tutaj objawy te przyoblekają się w szatę organiczną, nabierając cech fantastycznej przesady i bezkrytycyzmu. Czasem rozkojarzenie jest tak typowe, że gdyby nie objawy neurologiczne i wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego, można by łatwo paść ofiarą pomyłki. Zespół hebefreniczny u dorosłych paralityków należy do wielkich rzadkości. Zespoły z kręgu schizofrenicznego utrzymują się czasem po opanowaniu (np. za pomocą zimnicy) sprawy podstawowej, kiedy już płyn mózgowo-rdzeniowy ulegnie oczyszczeniu. W tych przypadkach również konieczne jest leczenie nawarstwionego zespołu osobno wstrząsami, largaletylem itp. Przeważnie rokowanie jest dobre. Zdarza się jednak czasem, że mimo usilnego leczenia zespołu i psychoorganicznego, i schizofrenoidalnego, objawy obydwu rzędów utrzymują się przewlekle nadal. Chory odtąd wykazuje objawy otępienia porażennego, przetkane objawami przewlekłej schizofrenii. W przypadkach tych niewątpliwie chodzi o współistnienie dwóch procesów: porażennego i schizofrenicznego, które z biegiem czasu składają się na sprzężony obraz otępienia podwójnej etiologii. [podobne: , zagęszczanie rzęs, filtry do wody, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Zespoły schizofrenoidalne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Dodatni odczyn skórny świadczy o tym, że badana osoba jest już zakażona prątkami gruźlicy i w związku z tym znajduje się w stanie alergii swoistej, która czyni ustrój odporniejszym na ponowne zakażenie. Na ogół odczyn jest żywszy i utrzymuje się dłużej w przypadkach zmian gruźliczych mniej rozległych u chorych z dobrym, ogólnym stanem. Stałego wszakże związku między jego natężeniem a stanem sprawy gruźliczej nie ma, zależnie od wpływu czynników dodatkowych. Zmiany gruźlicze w ustroju z dodatnim odczynem skórnym mogą być czynne lub nieczynne. Dodatni odczyn Pirqueta dowodzi prawie zawsze gruźlicy czynnej tylko u dzieci do drugiego roku życia. U dorosłych o świeżym zakażeniu gruźliczym świadczy dodatni odczyn w tych przypadkach, w których poprzednie odczyny Pirqueta wypadły ujemnie. Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie zdrowego dziecka dowodzi, że nie jest ono zakażone prątkami gruźlicy. Jest ono wtedy podatniejsze na zakażenie z zewnątrz niż dziecko z odczynem dodatnim. Ujemny odczyn skórny u dorosłych przy wyłączeniu czynników anergizujących przemawia przeciwko, gruźliczemu pochodzeniu zmian chorobowych i może wskutek tego dopomóc w rozpoznawaniu rodzaju choroby płuc tam, gdzie waha się ono między gruźlicą a nowotworem płuc, ziarnicą złośliwą itd. Jest on wszakże ujemny także u osób, które dopiero co uległy zakażeniu gruźliczemu i znajdują się w okresie przedalergicznym trwającym do 3 miesięcy (Bernard). U dzieci, szczepionych szczepionką B .C. G., odczyn skórny bywa bardzo często ujemny. Badając go u takich dzieci ze środowiska zdrowego, więc nie narażonych na zakażenie gruźlicze. Maria Prokopowicz- Wierzbowska stwierdziła w pierwszym roku życia 13% odczynów dodatnich, w drugim roku – 10%, od 3 do 5 roku życia – 3%. Odczyn dodatni u szczepionych szczepionką B. C. G. jest bardzo słaby, o małym nacieku i nieznacznym zaczerwienieniu. Cechuje go nadto niespotykana u zakażonych zmienność objawiająca się tym, że u tego samego dziecka odczyn ujemny w ciągu kilku miesięcy zamienia się na dodatni, a poprzednio dodatni znika. [przypisy: , Zdrowa żywność, filtry do wody, olejek arganowy ]

Comments Off

« Previous Entries