Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej odgrywa w rozpoznaniu gru- źlicy płuc pierwszorzędną rolę. Bez niego nie można badania płuc uznać za dostateczne, a to dlatego, że niektóre zmiany gruźlicze nie dają się wykryć podstawowymi metodami. Zwła- szcza dotyczy to ogniska pierwotnego, nacieku wczesnego, nieraz jamy powstającej Z jego rozpadu. Samo prześwietlenie klatki: piersiowej również jest niedostateczne i musi być uzupełnione zdjęciem rentge- nowskim. Obrazy radiologiczne w poszczególnych chorobach podam w części szczegółowej. Obecnie szeroko stosuje się dla badań masowych ludności zdjęcia radiologiczne małoobrazkowe formatu 35 lub 70 mm. Umożliwiają one szybką orientację, czy badana osoba nie ma zmian po- dejrzanych o gruźlicę. Zadaniem metody nie jest zatem rozpoznawanie rodzaju zmian chorobowych w narządzie odde- chowym, lecz jedynie wyodrębnienie osób podejrzanych o gruźlicę od osób zdrowych. Osoby uznane za, podejrzane muszą być następnie poddawane zwykłemu badaniu radiologicznemu.
OGÓLNE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY PŁUC Gruźlica płuc może przebiegać przez dłuższy czas skrycie, tak iż chory uważa siebie za zupełnie zdrowego. We Włoszech np. obliczono” że w r. 1935 było około 150.000 osób fizycznie silnych, które nie wiedziały o tym, że są chore na gruźlicę płuc. Zmiany gruźlicze w płucach nawet w postaci jam mogą nie wywoływać nieprawidłowych objawów opuko- wych ani osłuchowych. Toteż rozpoznanie gruźl.icy płuc, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie, należy do trudnych zadań i wymaga wszech- stronnego zbadania chorego. [patrz też: , olejek do włosów, badania psychologiczne, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za postać maniakalną należy dlatego uważać tylko te przypadki, w których zespół maniakalny stanowi powikłanie epigenetyczne procesu po- raźennezo. Sam ten proces rozwija się powoli i objawy postepujacej choroby moza ujść uwagi otoczenia. Natomiast wybuch stanu maniakalnego, przebie- gajacego z zasady z dużym podnieceniem psychoruchowym i napastliwością chorezo ( eksoansia) w stosunku do otoczenia, wywołuje alarm, skłaniający niezwłocznie do umieszczenia chorego.w zakładzie zamknietym. Dlatego zazwy- czaj na podstawie wywiadów trudno ustalić, jaki był stan chorego przed wy- stanieniem objawów maniakalnych. Otoczenie chorego jest bowiem pod wra- żeniem tych bujnych objawów, uważanych za początek choroby w ogóle. Za- zwyczaj przebieg sprawy jest następujący: po okresie neurastenicznym, który może trwać wiele lat, zaczynają się pojawiać stopniowo objawy zespołu psy- choorzanicznego. I ten okres może czasem trwać długo, obecnie znacznie dłużej niż dawniej, wiele miesięcy, rok, dwa lata. Tuż przed wystąpieniem objawów maniakalnych, chory jakiś czas może być depresyjny. Czesto jednak bezpo- średnio rozwija się obraz manii. Chory staje się wesoły, pobudzony uczuciowo, przesadny w wyrażaniu swego wzmożonego samopoczucia, zą.czepny, drażliwy, kłótliwy, napastliwy. W parze z tym nastrojem idą niedorzeczne i lekkomyślne działania, godzące w porządek prawny, w obyczajowość, w interes życiowy chorego i jego rodziny. Przy badaniu stwierdza się wszelkie cechy zespołu ma- niakalnego z przyśpieszeniem biegu myśli aż do gonitwy i słowotoku. Popęd płciowy bywa znacznie wzmożony, chociaż może juź być zaznaczona niemoc płciowa. Niebezpieczeństwo naruszania porządku prawnego bywa bardzo duże, gdyż wzmożony napęd psychoruchowy nie znajduje hamulców ze strony or- ganicznie upośledzonej uczuciowości wyższej, Czasem podniecenie psychoru- chowe dochodzi do wielkich rozmiarów, aż do szału. W wielu przypadkach bywa jednak umiarkowane, a nastrój utrzymuje się w granicach hipomanii lub niewiele granicę tę przekracza. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, fizjoterapia, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries