Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Neurastenia kiłowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthenicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać żadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgłasza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwowości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możliwości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotnie, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu psychoorganicznego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu             mózgowo- rdzeniowego. Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od samego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zubożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Z biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przechowywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazywać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmęczeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, tworzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnienia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z zanikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Neurastenia kiłowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Postępowanie przy barwieniu: 1. preparat wysusza się dokładnie na powietrzu i utrwala się nad płomieniem; 2. utrwalony rozmaz zalewa się roztworem barwiącym (odczyn 2 lub 2a), ogrzewa się ostrożnie nad płomieniem aż do zagotowania, po czym odstawia na 5 minut dla ostudzenia; 3. po zlaniu barwnika preparat odbarwia się odbarwiaczem (odczyn 3), aż przestaną ukazywać się niebieskie obłoczki; 4. po wypłukaniu w wodzie przekroplonej barwi się tło: barwienie czerwienią kongo wymaga 5-10 sekund, a innymi roztworami (A, C i D) – 15 sekund i dłużej; 5. po wypłukaniu w wodzie preparat osusza się i bada się pod mikroskopem. Prątki gruźlicy są zabarwione ciemnoniebiesko, tło zaś żółto (pyronina), czerwono (fuksyna oraz czerwień kongo) lub brązowo (wezuwina lub Bismarckbraun). Zasługuje na wspomnienie także metoda fluorescyjna wykrywania prątków gruźlicy, polecona przez Richardsa, Klinego i Leacha. Metoda ta polega na właściwościach fluorescyjnych prątków gruźlicy, jako bakterii kwasoodpornych. Odczynniki: 1. roztwór fenolu o składzie: fenol absolutny woda przekroplona 2. roztwór auraminy o składzie: auramina 95% alkohol etylowy 3. kwaśny alkohol o składzie: 70% alkohol stężony kwas solny . 3 ml 87 ml 0,1 g 10 ml chlorek sodu 4. 0,1 % wodny roztwór nadmanganianu potasu. Sprzęt: 1. mikroskop; 2. specjalna lampa kwarcowa; 3. szkiełka przedmiotowe. Postępowanie: przed barwieniem utrwalonego w zwykły sposób preparatu do odczynnika fenolowego (odczyn. 1) dodaje się stopniowo roztwór auraminy (odczyn. 2) i miesza się przy dodawaniu, aż uzyska się roztwór auramino-fenolowy zupełnie przejrzysty, bez strątu, 100 ml 0,05 ml 0,5 g. Preparat barwi się przez 8-10 minut roztworem auramino-fenolowym, a następnie po przepłukaniu letnią wodą odbarwia przez 2-5 minut kwaśnym alkoholem (odczyn, 3), po czym po spłukaniu bieżącą wodą wysusza i barwi roztworem nadmanganianu potasu (odczyn. 4). Tak sporządzony preparat ogląda się pod mikroskopem bez imersji przy użyciu specjalnej lampy kwarcowej. Prątki gruźlicy przedstawiają się w postaci drobnych, jasnożółtych, świecących igiełek na ciemnoczerwonym tle. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, implanty Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries