Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W przypadkach tych neurastenia kilowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthe- nicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz Jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać zadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej. odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgła- sza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwo- wości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możli- wości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotme, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu p1.ychoorganicz- nego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu mózgowo- rdzeniowego, Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od sa- mego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zu- bożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Ż biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przecho- wywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazy- wać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmę- czeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, -tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, two- rzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnie- nia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z za- nikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W przypadkach tych neurastenia kilowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postępowanie przy barwieniu: 1. preparat wysusza się dokładnie na powietrzu i utrwala się nad płomieniem; 2. utrwalony rozmaz zalewa się roztworem barwiącym (odczyn. 2 lub 2a), ogrzewa się ostrożnie nad płomieniem aż do zagotowania, po czym odstawia na 5 minut dla ostudzenia; 3. po zlaniu barwnika preparat odbarwia się odbarwiaczem (odczyn. 3), aż prze- staną ukazywać się niebieskie obłoczki; 4. po wypłukaniu w wodzie przekroplonej barwi się tło: barwienie czerwienią kongo wymaga 5-10 sekund, a innymi roztworami (A, C i D) – 15 sekund i dłużej; 5. po wypłukaniu w wodzie preparat osusza się i bada się pod mikroskopem. Prątki gruźlicy są zabarwione ciemnoniebiesko, tło zaś żółto (pyronina), czerwono (fuksyna oraz czerwień kongo) lub brązowo (wezuwina lub Bismarckbraun). Zasługuje na wspomnienie także metoda fluorescyjna wykry- wania prątków gruźlicy, polecona przez Richardsa, Klinego iLeacha. Metoda ta polega na właściwościach fluorescyjnych prątków gruźlicy, jako bakterii kwasoodpornych. Odczynniki: 1. roztwór fenolu o składzie: fenol absolutny woda przekroplona 2. roztwór auraminy o składzie: auramina 95% alkohol etylowy 3. kwaśny alkohol o składzie: 70% alkohol stężony kwas solny . 3 mI 87 ml 0,1 g 10 rnl chlorek sodu 4. 0,1 % wodny roztwó nadmanganianu potasu. Sprzęt: 1. mikroskop; 2. specjalna lampa kwarcowa; 3. szkiełka przedmiotowe. Postępowanie: Przed barwieniem utrwalonego w zwykły sposób preparatu do odczynnika fenolowego (odczyn. 1) dodaje się stopniowo roztwór auraminy (odczyn. 2) i miesza się przy dodawaniu, aż uzyska się roztwór auramino-feno owy zupełnie-przejrzysty, bez strątu, 100 ml 0,05 ml 0,5 g Preparat barwi się przez 8-10 minut roztworem auramino-fenolo- wym, a następnie po przepłukaniu letnią wodą odbarwia przez 2-5 minut kwaśnym alkoholem (odczyn, 3), po czym po spłukaniu bieżącą wodą wy- msza i barwi roztworem nadmanganianu potasu (odczyn. 4). Tak spo- rządzony preparat ogląda się pod mikroskopem bez imersji przy użyciu specjalnej lampy kwarcowej. Prątki gruźlicy przedstawiają się w po- staci drobnych, jasnożółtych, świecących igiełek na ciemnoczerwonym tle. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, implanty Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries