Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Wlókna sprezyste. Prócz pratków gruzlicy,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Włókna sprężyste. Prócz prątków gruźlicy, plwocina w gru- źlicy płuc zawiera włókna sprężyste, zwłaszcza obfite w grudkach o wy- glądzie serowatym. Obecność ich dowodzi rozpadu miąższu płucnego. Białko. W czynnej gruźlicy płuc już w początkowym okresie, nie- kiedy nawet .zanim można wykryć prątki gruźlicy, stwierdza się w plwo- cinie białko, zależnie od zniszczenia tkanki płucnej. Ujemny Wynik tego badania wyłącza czynną gruźlicę płuc, z wyjątkiem ostrej gruźlicy pro- sówkowej i gruźlicy włóknistej, i dlatego może mieć znaczenie wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć między postępującą gruźlicą płuc a inną cho- robą płuc. Badanie plwociny co do białka ma także znaczenie w czasie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, dodatni bowiem wynik dowodzi, że sprawa gruźlicza w uciśniętym płucu rozwija się nadal lub że do- łączyła się gruźlica drugiego płuca. Pojawienie się białka w plwocinie w przypadku gruźlicy płuc wyleczonej dowodzi aktywacji sprawy gru- źliczej, jeżeli można wyłączyć inne choroby, w przebiegu których plwo- cina zawiera białko. Ponieważ białko w plwocinie po- chodzi ze zniszczenia tkanki płucnej, przeto im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucu, tym w przeważającej liczbie przypadków białka w plwocinie jest więcej. Prątki gruźlicy w wydzielinie oskrzeli. W tych przypadkach, w których poszukiwanie prątków gruźlicy w plwocinie, w Stolcach, w zawartości żołądkowej na czczo (u dzieci) itd. daje wynik ujemny, poleca się badanie wydzieliny, wydobytej bezpośrednio z okrzeli. Prócz wczesnego stwierdzenia prątków metoda ta w przy- padkach zmian w obu płucach pozwala określić, w którym z nich sprawa jest czynna. Postępowanie: Po miejscowym znieczuleniu wprowadza się do pożądanego miejsca przez nos cienki zgłębnik pod kontrolą rentgenowską, wstrzykuje się 10 ml jało- wego roztworu .fizjologicznego soli kuchennej, po jego wydobyciu ciecz odwirowuje się i osad poddaje się badaniu bakterioskopowemu, a w razie potrzeby wysiewa się na pożywkę. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek cbd, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Wlókna sprezyste. Prócz pratków gruzlicy,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyn skórny bywa nieraz nawet ujemny i tylko dodatni odczyn Mantoux świadczy o tym, że szczepienie za pomocą B. C. G. wywołało alergię. U dzieci odosobnionych po zaszcze- pieniu odczynu jest na ogół ujemny do 4 tygodnia życia włącznie (Maria Prokopowicz- Wierzbowska). Jeżeli po zaszczepieniu dziecka. od- czyn Pirqueta jest dodatni, to wtórne zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy można przyjąć tylko wtedy, gdy opadanie krwinek w krwi jest wyraźnie przyspieszone, dziecko gorączkuje lub ma inne objawy tok- syczne i badanie radiologiczne wykrywa zmiany w płucach. Co się tyczy dorosłych z ujemnym odczynem Pirqueta, to po szczepieniu ich za po. mocą B. C. G. metodą podskórną odczyn staje się dodatni w 75% a drogą doustną – w 55%. Powtarzając szczepienie można uzyskać do. datni odczyn skórny w 100%. Odczyn skórny Mantoux wykonuje się w sposób na- stępujący: Po obmyciu alkoholem wkłuwa się w fałd ujętej skóry cienką igłę do po- wierzchownej warstwy skóry równolegle do jej powierzchni i wstrzykuje się 0,1 ml sporządzonego “ex tempore” 1% roztworu dawnej tuberkuliny, czyli 0,1 mg ATK. Dla kontroli wstrzykuje się także śródskórnie w odległości 5-10 cm 0,1 ml % kwasu karbolowego. Odczyn Mantoux objawia się miejscowym zaczerwienieniem i nacie- kiem różowej barwy, niekiedy nawet bąblem. Wynik odczytuje się po 30-48 godzinach. Zapalenie naczyń chłonnych, obrzmienie sąsiednich węzłów limfatycznych i lekkie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała zdarza się w związku z zabiegiem wyjątkowo rzadko, a odczynu ogniskowego nie bywa prawie nigdy. Najwyższy odczyn miejscowy Man- toux spostrzega się zwykle w okolicy brzucha i klatki piersiowej, na- tomiast słabszy na ramieniu. Natężenie odczynu nie zależy od tego, czy próbę wykonuje się po stronie odpowiadającej choremu płucu, czy też po stronie płuca zdrowego. Jeżeli wynik jest wątpliwy, to odczyn należy powtórzy t po upływie co najmniej 8 dni z taką samą dawką tuberkuliny. lub z dawką Ifl-krotnie większą, zatem z 1 mg. Ponownie ujemny odczyn wyłącza. istnienie zakażenia gruźliczego, jeżeli badany nie utracił wrażli- wości na tuberkulinę pod wpływem czynników anergizujących (odra, krztusiec, charłactwo i in.). Odczyn Mantoux wypada ujemnie także w okresie przedalergicznym. Dodatni odczyn Mantoux przemawia za za- każeniem gruźliczym, nie rozstrzyga jednak sam przez się, czy sprawa gruźlicza jest czynna, Zdaniem Mantoux dopiero dodatni odczyn z 0,1 ml dawnej tuberkuliny rozcieńczonej 1: 50.000 dowodzi, że gruźlica jest czynna. Odczyn Mantoux jest naj czulszą próbą dla badań epidemiologicz- nych i dla wykrywania istniejącego czy przebytego zakażenia gruźliczego. [więcej w: , gabinet ginekologiczny, filtry do wody, implanty Warszawa ]

Comments Off