Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Włókna sprężyste.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Włókna sprężyste. Prócz prątków gruźlicy, plwocina w gruźlicy płuc zawiera włókna sprężyste, zwłaszcza obfite w grudkach o wyglądzie serowatym. Obecność ich dowodzi rozpadu miąższu płucnego. Białko. W czynnej gruźlicy płuc już w początkowym okresie, niekiedy nawet zanim można wykryć prątki gruźlicy, stwierdza się w plwocinie białko, zależnie od zniszczenia tkanki płucnej. Ujemny wynik tego badania wyłącza czynną gruźlicę płuc, z wyjątkiem ostrej gruźlicy prosówkowej i gruźlicy włóknistej, i dlatego może mieć znaczenie wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć między postępującą gruźlicą płuc a inną chorobą płuc. Badanie plwociny co do białka ma także znaczenie w czasie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, dodatni bowiem wynik dowodzi, że sprawa gruźlicza w uciśniętym płucu rozwija się nadal lub że dołączyła się gruźlica drugiego płuca. Pojawienie się białka w plwocinie w przypadku gruźlicy płuc wyleczonej dowodzi aktywacji sprawy gruźliczej, jeżeli można wyłączyć inne choroby, w przebiegu których plwocina zawiera białko. Ponieważ białko w plwocinie pochodzi ze zniszczenia tkanki płucnej, przeto im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucu, tym w przeważającej liczbie przypadków białka w plwocinie jest więcej. Prątki gruźlicy w wydzielinie oskrzeli. W tych przypadkach, w których poszukiwanie prątków gruźlicy w plwocinie, w stolcach, w zawartości żołądkowej na czczo (u dzieci) itd. daje wynik ujemny, poleca się badanie wydzieliny, wydobytej bezpośrednio z oskrzeli. Prócz wczesnego stwierdzenia prątków metoda ta w przypadkach zmian w obu płucach pozwala określić, w którym z nich sprawa jest czynna. Postępowanie: po miejscowym znieczuleniu wprowadza się do pożądanego miejsca przez nos cienki zgłębnik pod kontrolą rentgenowską, wstrzykuje się 10 ml jałowego roztworu fizjologicznego soli kuchennej, po jego wydobyciu ciecz odwirowuje się i osad poddaje się badaniu bakterioskopowemu, a w razie potrzeby wysiewa się na pożywkę. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek cbd, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Włókna sprężyste.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Odczyn skórny bywa nieraz nawet ujemny i tylko dodatni odczyn Mantoux świadczy o tym, że szczepienie za pomocą B. C. G. wywołało alergię. U dzieci odosobnionych po zaszczepieniu odczynu jest na ogół ujemny do 4 tygodnia życia włącznie (Maria                            Prokopowicz- Wierzbowska). Jeżeli po zaszczepieniu dziecka, odczyn Pirqueta jest dodatni, to wtórne zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy można przyjąć tylko wtedy, gdy opadanie krwinek w krwi jest wyraźnie przyspieszone, dziecko gorączkuje lub ma inne objawy toksyczne i badanie radiologiczne wykrywa zmiany w płucach. Co się tyczy dorosłych z ujemnym odczynem Pirqueta, to po szczepieniu ich za pomocą B. C. G. metodą podskórną odczyn staje się dodatni w 75% a drogą doustną – w 55%. Powtarzając szczepienie można uzyskać dodatni odczyn skórny w 100%. Odczyn skórny Mantoux wykonuje się w sposób następujący: po obmyciu alkoholem wkłuwa się w fałd ujętej skóry cienką igłę do powierzchownej warstwy skóry równolegle do jej powierzchni i wstrzykuje się 0,1 ml sporządzonego “ex tempore” 1% roztworu dawnej tuberkuliny, czyli 0,1 mg ATK. Dla kontroli wstrzykuje się także śródskórnie w odległości 5-10 cm 0,1 ml % kwasu karbolowego. Odczyn Mantoux objawia się miejscowym zaczerwienieniem i naciekiem różowej barwy, niekiedy nawet bąblem. Wynik odczytuje się po 30-48 godzinach. Zapalenie naczyń chłonnych, obrzmienie sąsiednich węzłów limfatycznych i lekkie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała zdarza się w związku z zabiegiem wyjątkowo rzadko, a odczynu ogniskowego nie bywa prawie nigdy. Najwyższy odczyn miejscowy Mantoux spostrzega się zwykle w okolicy brzucha i klatki piersiowej, natomiast słabszy na ramieniu. Natężenie odczynu nie zależy od tego, czy próbę wykonuje się po stronie odpowiadającej choremu płucu, czy też po stronie płuca zdrowego. Jeżeli wynik jest wątpliwy, to odczyn należy powtórzyć po upływie co najmniej 8 dni z taką samą dawką tuberkuliny lub z dawką większą, zatem z 1 mg. Ponownie ujemny odczyn wyłącza istnienie zakażenia gruźliczego, jeżeli badany nie utracił wrażliwości na tuberkulinę pod wpływem czynników anergizujących (odra, krztusiec, charłactwo i in.). Odczyn Mantoux wypada ujemnie także w okresie przedalergicznym. Dodatni odczyn Mantoux przemawia za zakażeniem gruźliczym, nie rozstrzyga jednak sam przez się, czy sprawa gruźlicza jest czynna. Zdaniem Mantoux dopiero dodatni odczyn z 0,1 ml dawnej tuberkuliny rozcieńczonej 1: 50.000 dowodzi, że gruźlica jest czynna. Odczyn Mantoux jest najczulszą próbą dla badań epidemiologicznych i dla wykrywania istniejącego czy przebytego zakażenia gruźliczego. [więcej w: , gabinet ginekologiczny, filtry do wody, implanty Warszawa ]

Comments Off