Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Wlókna sprezyste. Prócz pratków gruzlicy,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Włókna sprężyste. Prócz prątków gruźlicy, plwocina w gru- źlicy płuc zawiera włókna sprężyste, zwłaszcza obfite w grudkach o wy- glądzie serowatym. Obecność ich dowodzi rozpadu miąższu płucnego. Białko. W czynnej gruźlicy płuc już w początkowym okresie, nie- kiedy nawet .zanim można wykryć prątki gruźlicy, stwierdza się w plwo- cinie białko, zależnie od zniszczenia tkanki płucnej. Ujemny Wynik tego badania wyłącza czynną gruźlicę płuc, z wyjątkiem ostrej gruźlicy pro- sówkowej i gruźlicy włóknistej, i dlatego może mieć znaczenie wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć między postępującą gruźlicą płuc a inną cho- robą płuc. Badanie plwociny co do białka ma także znaczenie w czasie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, dodatni bowiem wynik dowodzi, że sprawa gruźlicza w uciśniętym płucu rozwija się nadal lub że do- łączyła się gruźlica drugiego płuca. Pojawienie się białka w plwocinie w przypadku gruźlicy płuc wyleczonej dowodzi aktywacji sprawy gru- źliczej, jeżeli można wyłączyć inne choroby, w przebiegu których plwo- cina zawiera białko. Ponieważ białko w plwocinie po- chodzi ze zniszczenia tkanki płucnej, przeto im rozleglejsze są zmiany gruźlicze w płucu, tym w przeważającej liczbie przypadków białka w plwocinie jest więcej. Prątki gruźlicy w wydzielinie oskrzeli. W tych przypadkach, w których poszukiwanie prątków gruźlicy w plwocinie, w Stolcach, w zawartości żołądkowej na czczo (u dzieci) itd. daje wynik ujemny, poleca się badanie wydzieliny, wydobytej bezpośrednio z okrzeli. Prócz wczesnego stwierdzenia prątków metoda ta w przy- padkach zmian w obu płucach pozwala określić, w którym z nich sprawa jest czynna. Postępowanie: Po miejscowym znieczuleniu wprowadza się do pożądanego miejsca przez nos cienki zgłębnik pod kontrolą rentgenowską, wstrzykuje się 10 ml jało- wego roztworu .fizjologicznego soli kuchennej, po jego wydobyciu ciecz odwirowuje się i osad poddaje się badaniu bakterioskopowemu, a w razie potrzeby wysiewa się na pożywkę. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek cbd, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off