Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Chwiej- nosc nastroju osiaga znaczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chwiej- ność nastroju osiąga znaczne rozmiary. Wybitne w okresie skarg neurasteniczno- hipochondrycznych poczucie choroby ustępuje na rzecz euforii. Sprzężenie się błogostanu z chwiejnością afektywną przy ogromnej sugestywności chorych stwarza niezapomniane epizody obrazu klinicznego: chorego można z łatwością, łatwiej niż. dziecko, przeprowadzić z nastroju płaczliwego w beztroską weso- łość, z gniewu w rozczulenie i na odwrót, i to wielokrotnie. U chorych zanika stopniowo napęd psychoruchowy, zatraca się wytrwałość i celowość wysiłków zmierzających do urzeczywistnienia zamierzeń, chorzy przestają podejmować inicjatywę, a jeśli ją podejmują, to tylko po to, aby po jakimś czasie o swoich dążeniach zapomnieć i przerzucić się ku innym pomysłom. Zanik uczuciowości wyższej bywa w wielu przypadkach jednym z pierw- szych objawów, które zaskakują otoczenie chorego. Chory traci poczucie taktu i dystansu, zanika u niego wstydliwość, przyzwoitość, wzgląd na opinię pu- bliczną. Staje się nieuczciwy w miejscu pracy, przestaje dbać o rodzinę, o swój wygląd zewnętrzny. Zanik uczuć wyższych w sprzężeniu z bezkrytycyzmem skłania go do popełniania niedorzecznych czynów, do dokonywania lekkomyśl- nych, marnotrawnych zakupów, do nadużyć in Baccho et in Venere, do nie- dołężnych kradzieży, oszustw i wykroczeń. Z upływem czasu wzrastają zabu- rzenia orientacji, a ubytki pamięciowe wypełniane są konfabulacjami. Roko- wanie w przypadkach nie leczonych, spotykanych dzisiaj coraz rzadziej, jest stanowczo złe. Choroba po 3-4 latach, czasem jeszcze wcześniej, a w rzadszych przypadkach później, prowadzi do śmierci wśród zupełnego otępienia i char- łactwa. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, protetyka, kosmetyki naturalne ]

Comments Off