Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Rzadziej widuje sie zespóldepresyjny (depressio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rzadziej widuje się zespółdepresyjny (depressio paralytica), który klinicznie może się wcale nie różnić od cyklofrenicznego, oczywiście jeżeli pro- ces, organiczny nie jest zbytnio nasilony. Przy dalej posuniętych zmianach organicznych, po szczególnie nasilonym okresie skarg neurasteniczno-hipochon- drycznych, sprawa może szybko przeistoczyć się w obraz ciężkiej depresji z uro- jeniami nieuleczalnej choroby, zupełnego zubożenia, grzeszności, zbrodniczości, potępienia. Wszystkie urojenia mają cechy “organiczne”, są więc bezmierne, przesadrie, fantastycznie, skrajne, niemożliwe nawet do, pomyślenia. Silne po- czucie winy dotyczy często samooskarżeń o zdradę małżeńską, przy czym chory przypisuje sobie niebywałą moc płciową. Można powiedzieć, że chodzi tu o uro- jenia wielkościowe, skryte pod treścią urojeń samoponiżenia i samozniwe- czenia. Urojenia małości i nicości są fantastycznie niedorzeczne: chory twierdzi, że przestał istnieć, że umarł, że sto razy umarł, że sam jest wielkości naparstka, że jest poćwiartowany, pogrzebany, w piekle spalony. Mimo żarłoczności może utrzymywać, że jego żołądek jest zarośnięty, że wszystko w nim pożera dia- beł, że jego całego robaki zżerają i zżarŁy. Urojeniom tyrn ” przeważnie towa- rzyszy nastrój płaczliwy, lęk i niepokój psychoruchowy z głośnym zawodze- niem i jękami (melancholia agitata paralytica). W innych przypadkach wy- twarza się osłupienie (stupor melancholicus paralyticus), W pewnych przypad- kach jednak ciężkie -urojepia małości (micromania) i nicości (nihilismus) godzą się z, nastrojem humoru wisielczego lub z sarkazmem. W rzadkich przypadkach obraz melancholii może występować naprzemiennie z zespołem maniakalnym, Nie można. się wówczas oprzeć wrażeniu, że porażenie postępujące sprzęgło się tutaj nie tylko z tym czy tamtym zespołem cyklofrenicznym, lecz także ze swoistym podłożem cyklofrenicznym, uruchamiającym okresowość występ 0- . wania zespołów własnego kręgu. Zresztą między melancholią a manią parali- tyczną jest dużo podobieństwa: te same cechy podbarwienia organicznego, to samo nastawienie wielkościowe, chociaż skierowane, ku odwrotnym biegunom: ten jest największym bogaczem, tamten największym nędzarzem, ten jest naj- potężniejszym siłaczem, tamten najbardziej znikomą małością, ten jest bogiem, tamten najnikczemniejszym szatanem. [patrz też: , odwrócona osmoza, psycholog Kraków, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Rzadziej widuje sie zespóldepresyjny (depressio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwraca się uwagę, czy chory nie ma długo trwających stanów gorączkowych, dla których nie ma wyraźnej przyczyny w stanie jamy ustnej (zębodołów, zatok szczęki górnej, migdałków podniebiennych itd.), pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, miedniczek nerkowych, wsierdzia itd. Staramy się wyjaśnić, czy choroby nie poprzedziła wyczer- pującą prac;:t, zwłaszcza w pomieszczeniach ciasnych, źle przewietrza- nych, ustawiczne niedożywianie, ciężkie urazy psychiczne i inne czynniki wybitnie obniżające odporność ustroju. W obecnym stanie chorego dążymy do wyjaśnienia, jak choroba się rozpoczęła, jakie dolegliwości wywołuje i jakie są ich cechy. Zebrane wiadomości same przez się nie rozstrzygają jeszcze, czy ba- dana osoba jest chora na gruźlicę płuc, ani też tego, jaka to jest postać, mają jednak w związku z wynikami innych badań duże znaczenie, i to zarówno dla rozpoznania gruźlicy, jak i dalszych losów chorego. Napro- wadzając na myśl możliwość gruźlicy płuc, starannie zebrane wywiady zmuszają lekarza do zwrócenia szczególnej uwagi na narząd oddechowy przy badaniu fizycznym i radiologicznym oraz do starannego poszuki- wania prątków gruźlicy w plwocinie, nawet jeżeli jej jest bardzo mało, w opluczynach żołądka itd. Dzięki temu gruźlicę płuc można nieraz roz- poznać już w okresie bardzo wczesnym, w którym dość często mylnie ją rozpoznaje się jako przewlekły nieżyt oskrzeli, gościec międzyżebrowy, niemoc nerwową (neurasthenia), niedokrwistość itd. W okresie przedalergicznym w rozpoznaniu gruźlicy może być po- mocne stwierdzenie rumienia guzowatego, który pojawia się . głównie na dolnych kończynach: zmiana ta jest zdaniem większości au- torów przeważnie pochodzenia gruźliczego. Dążenie do rozpoznania gruźlicy płuc we wczesnym okresie po- winno być nakazem dla każdego lekarza, a to ze względu na to, że uzyskuje się przez to rękojmię wyleczenia chorego i umożliwia, się szybsze usunięcie ogniska gruźliczego, niebezpiecznego dla otoczenia. Wczesne rozpoznanie ma prócz tego wielkie znaczenie jeszcze i dlatego, że przy- czyniając się do szybszego wyleczenia- chorego zmniejsza obciążenie cho- rego oraz społeczeństwa pod względem finansowym. [patrz też: , odwrócona osmoza, dieta i odchudzanie, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off