Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Porażenie postępujące.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Objawy ogólne. Porażenie postępujące jest schorzeniem całego ustroju. Z zasady stwierdza się pośmiertnie mesaortitis luica. Proces często przechodzi na międzymózgowie, godząc w jądra podstawowe. Wichert opisał szczególne skojarzenie porażenia postępującego z parkinsonizmem. Upośledzenie czynności wegetatywnych widzi się niemal we wszystkich zaniedbanych leczniczo przypadkach. W pierwszym okresie choroby stwierdza się przeważnie spadek wagi. Gdy otępienie dojdzie do szczytu, widzi się często przybieranie na wadze, czasem bardzo wydatne. W końcu jednak chory zaczyna chudnąć, czasem mimo obżarstwa, i dochodzi stopniowo do zupełnego charłactwa. Wyniszczenie chorego (marasmus) może się czasem rozpocząć już w okresie tycia. Jest to zaburzenie ogólnej przemiany materii, niezależne od dowozu pożywienia. Widzi się także zaburzenia naczynioruchowe i odżywcze, które odbijają się na skórze w postaci czyraków i odleżyn. Znamienne jest też obniżenie napięcia tkankowego, widoczne w zwiotczeniu rysów twarzy. Zmniejszenie odporności prowadzi do wielu powikłań ze strony układu krążeniowego, oddechowego i pokarmowego, które skracają życie chorego. Dzisiaj obrazy daleko posuniętego wyniszczenia widuje się bardzo rzadko dzięki nowoczesnym sposobom leczenia i ich upowszechnianiu. W związku z akcją “W” stwierdza się w ostatnich latach wybitne zmniejszenie zachorowalności na porażenie postępujące w Polsce. Trafiają też do leczenia przypadki wczesne. Przypadki skrajnie zaniedbane spotyka się tylko wyjątkowo. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Porażenie postępujące.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

POSTACIE KLINICZNE. Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmaicone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podał następujące zestawienie postaci klinicznych porażenia postępującego: proste otępienie. Otępienie z euforią. Postać ekspansywna (“klasyczna” tzw. dawniej mania parolytica). Postać depresyjna (depressio paralytica). Inne postacie razem. Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym). Zestawienie powyższe wymaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierwsze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (dementywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Według obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przypadków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli klasycznej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Korsakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istotnym, lecz nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W przytoczonym powyżej zestawieniu należy więc odsetek czystych postaci dementywnych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, dementywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schizofrenoidalnej, majaczeniowej itd.  [przypisy: , odzież termoaktywna, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy ]

Comments Off