Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY. PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA). Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrażające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postępującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem leczenia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypadkowych czynników leczniczych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicznych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okresie choroby, w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmiennictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaź paraźysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powyżej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów klinicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę maniakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o dołączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Plwocina jest częstym objawem gruźlicy płuc, a w suchotach płuc prawie stałym. W początkowym okresie gruźlicy płuc jej nie ma. Gdy ognisko gruźlicze przebije się do oskrzela, wtedy chorzy zaczynają wykrztuszać plwocinę, na początku śluzową, ciągnącą się. Z czasem plwocina staje się śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wtedy jest żółtawa, szarawo-zielonawa. Gdy nastąpi już rozpad tkanki płucnej, wtedy plwocina staje się ropiasta i wydziela się obficie. Plwocina taka może być krążkowata albo też przedstawia się w postaci plwociny “dążącej do dna” lub kulistej. W plwocinie bywa domieszka krwi oraz stwierdza się ciałka ryżowe. Ilość plwociny, początkowo niewielka, stopniowo zwiększa się i z czasem może dochodzić nawet do % litra na dobę. Dzieci i kobiety często wcale nie wykrztuszają plwociny, gdyż bezwiednie ją połykają. Chorzy w ogóle czasami odpluwają bardzo mało plwociny albo nawet nic nie wykrztuszają, pomimo dużych jam gruźliczych w płucach. Prątki gruźlicy w plwocinie. Plwocina chorych na gruźlicę płuc może zawierać stale bardzo wiele prątków gruźlicy, ale tak bywa nie zawsze. W niektórych postaciach gruźlicy płuc prątków w plwocinie nie ma, albo jest bardzo mało, i to nieraz tylko przelotnie w okresie zaostrzenia choroby lub okresowo. W innych znowu przypadkach liczba prątków w plwocinie ulega wielkim wahaniom. Gruźlicę płuc, w której nie wykrywa się w plwocinie prątków, pomimo bardzo dokładnego badania licznych preparatów, nazywamy “gruźlicą zamkniętą”, w przeciwieństwie do “gruźlicy otwartej”, cechującej się obecnością prątków w plwocinie. Dodatni wynik badania plwociny co do prątków Kocha ma w rozpoznawaniu gruźlicy płuc ogromne znaczenie. Wynik ten przechyla rozpoznanie na stronę gruźlicy w przypadkach wyraźnych nacieków lub jam w płucach, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy są one skutkiem gruźlicy, kiły, raka lub innych spraw toczących się w płucach. To samo dotyczy przypadków z niewyraźnymi zmianami w płucach. Natomiast ujemny wynik nawet wielokrotnego badania plwociny co do prątków Kocha nie wyłącza gruźlicy płuc. Taki wynik stwierdza się nieraz w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej i włóknistej zagęszczającej ograniczonej. [więcej w: , odżywki do rzęs, zagęszczanie rzęs, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries