Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olej lniany’

Wykrywanie prątków gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Na 1019 przypadków gruźlicy płuc z jamami nie powiodło się Michałowi Błachowi wykryć prątków gruźlicy w 76 (7,5%) przy stosowaniu zwykłej metody barwienia rozmazów plwociny. Niestety, metoda posiewów ujednostajnionej przedtem plwociny jest żmudna, ponieważ dla uzyskania zadowalających wyników wymaga wysiewania równocześnie na kilku pożywkach, do sporządzania których potrzeba dużej wprawy. Nadto nie daje ta metoda wyników szybkich. Wzrost prątków następuje w ciągu 2 miesięcy, przeważnie jednak po 2 tygodniach. Metoda posiewu nie zawsze jest pewna, gdyż mimo wysiewania materiału, zawierającego prątki, hodowla może nie wyrosnąć (Aleksander Ławrynowicz, Maria Stańkowska i Eugenia Wasilewska- Mironowicz, również Maria Dsoorzaczek-Palliercuxu), tak iż znaczenie ma tylko dodatni wynik posiewu. Przeszkodą w tym badaniu bywa nieraz zanieczyszczenie pożywek bakteriami znajdującymi się w plwocinie albo przypadkowymi, których podczas wyjaławiania pożywki oraz ujednostajniania plwociny nie zniszczono. Bakterie te rosną obficie i przez to uniemożliwiają wykrycie prątków gruźlicy. Z bardzo licznych metod hodowania prątków gruźlicy z plwociny i z innych materiałów dają najlepsze wyniki metody Petragnaniego oraz Hohna i Lowensteina (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni). Po szczegóły odsyłam do podręczników bakteriologii. Najnowsze badania Duoosa umożliwiają, być może, uzyskanie szybkiego wzrostu prątków gruźlicy. Mianowicie Dubas stwierdził, że dodanie do płynnych pożywek przetworu Tween 80 – jest to ester kwasu oleinowego i polioksyakylenu – przyśpiesza wybitnie wzrost prątków, a nadto, prątki gruźlicy rosną w takiej pożywce nie tylko na jej powierzchni, ale także w jej głębi i na dnie naczynia nie skupiając się w grudki. Zmętnienie pożywki Dubosa można spostrzec gołym okiem już na 3-4 dzień po zasianiu prątków. Doskonałą metodą umożliwiającą stwierdzenie, czy plwocina lub inny materiał zawiera prątki gruźlicy, jest szczepienie badanego materiału śwince morskiej do zmiażdżonych palcami węzłów chłonnych. Plwocinę (oraz w ogóle materiał zanieczyszczony innymi bakteriami) naprzód ujednostajnia się przez półgodzinne rozpuszczenie w 470 ługu sodowym w ciepłocie 37° C, następnie wiruje się i osad zobojętnia kwasem solnym. Dla zabicia innych bakterii można też dodać do 1 ml plwociny 5 ml kwasu siarkowego, mieszaninę pozostawić na 20 minut w ciepłocie 37° C, następnie osad odwirować, dokładnie przemyć jałowym fizjologicznym roztworem soli kuchennej i dopiero teraz wstrzyknąć śwince. Dodatni wynik dowodzi, że badany materiał zawiera prątki gruźlicy. Metoda ta jest czulsza i daje wyniki, szybciej niż metoda posiewów. Dowodzą tego badania porównawcze wykonane przez Eugenię Piasecka-Zeyland na materiale, w którym bakterioskopowo nie znajdowano przeważnie prątków kwasoopornych. [patrz też: , trener personalny, balsam do włosów, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Wykrywanie prątków gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Nie tylko dorośli mogą być przyczyną zakażenia gruźlicą niemowląt i dzieci w ogóle. Stwierdzono w ostatnich czasach, że także dzieci we wczesnym dzieciństwie, u których wykryto nacieki gruźlicze w płucach i dodatni odczyn tuberkulinowy, nawet pomimo że nie kaszlą, mogą mieć w opłuczynach żołądkowych zjadliwe prątki gruźlicy i rozsiewać je dookoła siebie. Wobec tego należy dzieci z wyraźnym dodatnim odczynem tuberkulinowym bardzo dokładne badać promieniami rentgenowskimi a ich opłuczyny żołądkowe badać co do prątków gruźlicy. W razie stwierdzenia czynnego charakteru sprawy gruźliczej powinno się takie dzieci odosabniać w żłobkach i przytułkach i w ogóle w zbiorowiskach dzieci. Nie należy zezwalać im również na uczęszczanie do ogródków dziecięcych dopóty, dopóki sprawa gruźlicza nie zacichnie. Brak odporności niemowląt na zakażenie gruźlicze nasuwał na myśl sztuczne ich uodparnianie dla uzyskania odporności swoistej. Po licznych próbach różnych badaczy w tym kierunku myśl tę zrealizował Calmette. Hodując na ziemniakach z żółcią; 5% glicerolem zjadliwe prątki gruźlicy bydlęcej, otrzymał on wspólnie z Guerinem po 230 przesiewach, wykonanych w ciągu 13 lat, prątki, które: 1. utraciły zdolność wywoływania gruźliczych zmian postępujących i udzielających się nawet wielkie dawki tych prątków nie wywołują gruźlicy postępującej u zwierząt wrażliwych na zarazki gruźlicy, a zmiany powstające przy zakażeniu prawie wyłącznie w miejscu wstrzyknięcia są łagodne, mają wielką skłonność do otorbiania się i bliznowacenia i mogą cofać się zupełnie (Zeylandowie, Helena Schuster); 2. przy przeprowadzaniu przez zwierzęta nie odzyskują utraconej zjadliwości (Zeylandowie, Schuster, Feliks Przesmycki i inni.); 3. zachowały zdolność wywoływania u szczepionych alergii i odporności przeciwgruźliczej. Uzyskany przez siebie szczep Calmette nazwał prątkiem B.C.G. (bacille Caimetie Gueriti]. Nieszkodliwości jego dla ludzi potwierdziły liczne badania sekcyjne zaszczepionych dzieci, które zmarły z innej przyczyny (w naszym piśmiennictwie badania Marii Prokopowicz- Wierzbowskiej). Przytaczano wprawdzie na dowód możliwości odzyskania przez prątki B.C.G. zjadliwości dla ludzi zgony z gruźlicy 72 noworodków spośród 180 zaszczepionych przez lekarzy niemieckich w Lubece w okresie od grudnia 1929 do kwietnia 1930 r. Okazało się jednak, że w tych przypadkach przez pomyłkę użyto do szczepienia zjadliwych prątków gruźlicy ludzkiej. Prątek B.C.G. jest to prątek kwasooporny. Barwi się on metodą Ziehl- Neelsena, morfologicznie prawie nie różni się od prątka Kocha, wytwarza także tuberkulinę. [więcej w: , olej lniany, olejowanie włosów, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off