Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Rozpoznanie róznicowe. Nie mozna opierac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Nie można opierać rozpoz- nania tylko na podstawie wyników badania psychiatrycznego, neurologicznego lub badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół psychoorganiczny podobny można spot- kać w wielu sprawach mózgowych, które w rozlany sposób niszczą korę mózgową, . szczególnie jej część czołową. Sam stan neurologiczny także niczego nie dowodzi. Zachowanie się źrenic jest podobne. W Wiądzie rdzenia, W zespole Adiego, Wyjąt- kowo nawet w stanach pośpiączkowych i w alkoholizmie przewlekłym (pseudopa- ralysis alcoholica). Trudne jest odróżnienie dyzartrii od takichże samych zaburzeń mowy w porażeniu opuszkowym prawdziwym lub rzekomym, np. na tle zatrucia środkami nasennymi, na tle alkoholizmu itd. Do różnicowania wyników: badania płynu mózgowo-rdzeniowego powrócimy po omówieniu wszystkich zaburzeń psy- chicznych na tle kiły. W każdym razie sam wynik badania serologicznego nie wy- starcza. Dość przypomnieć dodatnie wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w okresie kiły drugiego rzędu, gdy jeszcze na pewno nie ma porażenia postępują- cego. I później wyniki badań serologicznych mogą być dodatnie, chociaż jeszcze objawów porażenia postępującego nie ma. Niektórzy używają w tych przypadkach określenia praeparalysis. Rozpoznanie jest tu praktycznie niesłychanie ważne, bo chociaż brak jeszcze jakichkolwiek objawów neurologicznych lub psychiatrycznych, to jednak przypadki te wymagają zapobiegawczo takiego samego leczenia, jak gdyby to.ibylo rozwinięte porażenie postępujące. Trudności sprawiać mogą wreszcie przy- padki, w których nad wszystkim górują objawy ogniskowe, a więc afazja, agnozja, apraksja, napady porażenne itd. Otępienie może być nieznacznego stopnia, może go nie być lub może być niewykrywalne wobec zaburzeń mowy. Przypadki te określa się mianem porażenia postępującego ogniskowego, czyli Lissauera. Przy różnicowaniu lekarz nie zawsze pamięta o postaci Wicherta porażenia po- stępującego, którego istotą jest zespół parkinsoniczny, wywolane zmianami .swoistymi w strio-pallidum. Od pomyłki uchroni lekarza dokładne badam e chorego l unikanie rutyniarskich rozpoznań “na oko”. [hasła pokrewne: , olejek arganowy do włosów, dieta i odchudzanie, kurs sep ]

Comments Off