Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego samego zagadnienia, przeniesionego do kliniki ludzkiej. Analogia może być daleko posunięta. W opisie nerwic doświadczalnych widzieliśmy między innymi uczynnianie się dawnych urazów psychicznych w ich przebiegu. I to zjawisko odgrywa rolę w klinice ludzkiej. W tym przypadku czynniki reaktywne trzeba brać w ich dziejowym rozwoju. Warunki życia człowieka nasuwają oczywiście nieskończenie więcej urazów i podniet warunkowych niż ograniczone środowisko zwierzęcia doświadczalnego. Nie da się wszystkich tych możliwości wyliczyć i przewidzieć. Można co najwyżej pokusić się o zestawienie kilku najczęstszych i najbardziej ogólnie ujętych grup czynników reaktywnych, które samodzielnie lub wespół z innymi czynnikami chorobotwórczymi zdolne są wpłynąć upośledzająco na czynności układu nerwowego ośrodkowego, a nawet w pewnych warunkach wywołać, przynajmniej pośrednio, organiczne zaburzenia. 1. Przeżycia wstrząsające. Głos ogółu przecenia z zasady rolę urazów psychicznych tego rodzaju. Zbierając wywiady od członków rodzin naszych chorych wielokrotnie spotykamy się z przypisywaniem choroby psychicznej, napadów padaczkowych, stanów nerwicowych itd. wstrząsom psychicznym. Nawet w przypadkach, w których niewątpliwie chodzi o inną etiologię niż psychogenna, lud stara się widzieć następstwo jakiegoś urazu psychicznego, gdyż przyczyny tego rodzaju łatwiej mu trafiają do wyobraźni, Rozpowszechnione to zdanie jest przesadne, choć nie pozbawione słuszności. Przeżycia wstrząsające, np. wojna, katastrofy itd., nie są zdolne jako czynnik samodzielny wywołać psychozy, a nawet nie brakło spostrzeżeń, wskazujących w pewnych przypadkach na korzystny wpływ przeżyć wstrząsających zarówno na przebieg psychoz, jak i psychonerwic. Jednakże w sprzężeniu z innymi czynnikami, przede wszystkim z wrodzoną dyspozycją oraz w odpowiedniej atmosferze środowiskowej zdolne są one odegrać rolę czynnika reaktywnego. Przy omawianiu histeroidii zwracaliśmy uwagę na szczególną jej cechę charakterologiczną: osobnicy ci w okresie przeżyć wstrząsających potrafią wydobyć z siebie dużo energii, wytrwałości, samozaparcia i odwagi. Kiedy miną złe czasy, ci sami ludzie ulegają objawom psychonerwicowym. Przeżyte wstrząsy nie giną więc bez śladu. Są one jak uraz psychiczny u psa doświadczalnego, uczynniający się po wielu nawet latach w sprzyjających temu warunkach. Warunki te są z kolei czynnikiem reaktywnym, który wespół z danym przeżyciem składa się na powstanie skrzywionego odruchu warunkowego, jakim jest psychonerwica. [podobne: , gabinety stomatologiczne, olej do włosów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Nerwice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjadliwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicyliny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie porażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypadków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowiadujemy się, że stan chorego narastał stopniowo. Chodzi tu o przypadki zaniedbane. Zaniedbanie to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożonego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt chorego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdalnych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te urojenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wysokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt mocne przekonanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Przechwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu następującym czasem już bardzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak postępuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory często perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywołać płaczliwy nastrój, w którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia małościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depresyjnego, może nastręczać trudności. Pod względem prognostycznym różnica ta posiada ogromną doniosłość, gdyż                         urojenia-konfabulacje organiczne są rokowniczo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustępują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń organicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: , olejek arganowy, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

« Previous Entries