Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY. Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jednostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrzne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go środowisko. Świadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych zachodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Człowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnóstwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dzięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnięcia wspólnych celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadzenia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świadomość społeczna, która jest jednym z najpotężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równowadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osobniku. Każda przyczyna ma bowiem z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne.  [podobne: , olejek do włosów, bielizna nocna, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej odgrywa w rozpoznaniu gruźlicy płuc pierwszorzędną rolę. Bez niego nie można badania płuc uznać za dostateczne, a to dlatego, że niektóre zmiany gruźlicze nie dają się wykryć podstawowymi metodami. Zwłaszcza dotyczy to ogniska pierwotnego, nacieku wczesnego, nieraz jamy powstającej z jego rozpadu. Samo prześwietlenie klatki: piersiowej również jest niedostateczne i musi być uzupełnione zdjęciem rentgenowskim. Obecnie szeroko stosuje się dla badań masowych ludności zdjęcia radiologiczne małoobrazkowe formatu 35 lub 70 mm. Umożliwiają one szybką orientację, czy badana osoba nie ma zmian podejrzanych o gruźlicę. Zadaniem metody nie jest zatem rozpoznawanie rodzaju zmian chorobowych w narządzie oddechowym, lecz jedynie wyodrębnienie osób podejrzanych o gruźlicę od osób zdrowych. Osoby uznane za podejrzane muszą być następnie poddawane zwykłemu badaniu radiologicznemu.
OGÓLNE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY PŁUC. Gruźlica płuc może przebiegać przez dłuższy czas skrycie, tak iż chory uważa siebie za zupełnie zdrowego. We Włoszech np. obliczono, że w r. 1935 było około 150.000 osób fizycznie silnych, które nie wiedziały o tym, że są chore na gruźlicę płuc. Zmiany gruźlicze w płucach nawet w postaci jam mogą nie wywoływać nieprawidłowych objawów opukowych ani osłuchowych. Toteż rozpoznanie gruźlicy płuc, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie, należy do trudnych zadań i wymaga wszechstronnego zbadania chorego. [patrz też: , olejek do włosów, badania psychologiczne, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries