Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Przyczyny nerwic.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Wpływy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie są jeszcze w nauce w pełni docenione. Wahania ciśnienia barometrycznego odgrywają na pewno dużą rolę w kształtowaniu się naszego temperamentu i wywierają wpływ na sposoby reagowania. Fazy księżyca mają jakiś wpływ na miesiączkowanie, na występowanie napadów padaczkowych, na samopoczucie i na pewno na wiele jeszcze innych czynności ustroju żywego. Rytmika snu i czuwania zależna jest od warunków kosmicznych. Dawno już zauważono wpływ pełni księżyca na występowanie somnambulizmu, stąd nazwa lunatyzm (w angielskim języku lunatic oznacza umysłowo chorego). Promienie kosmiczne na pewno też mają wpływ na czynności fizjologiczne i patologiczne ustroju żywego. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, choć zdaje się nam, że wiemy dużo. 5. Urazy płciowe, nieprawidłowości życia płciowego są bardzo ważną dziedziną, której w wywiadach nie wolno pomijać. Przy omawianiu nerwic płciowych widzieliśmy znaczenie czynników reaktywnych tego rodzaju. Freudyzm rolę urazów płciowych doznanych w latach dziecięcych wyolbrzymił, nadając popędom płciowym mistyczną samodzielność chorobotwórczą. Powstał w ten sposób mechanistyczny obraz podświadomości, oderwany od psychofizjologii klinicznej. Grą popędów i konfliktów płciowych próbowano tłumaczyć nie tylko chorobę, ale i zjawiska kultury. Odtrącenie freudyzmu nie oznacza jednak zamykania oczu na kliniczny fakt roli chorobotwórczej urazów płciowych i nieprawidłowości życia płciowego, które są częstym czynnikiem reaktywnym w wielu psychonerwicach. 6. Tak samo trzeba się zapatrywać na konflikty intrapsychiczne. Nie powstają one w oderwaniu od środowiska, lecz przeciwnie, są wyrazem postawy osobnika wobec otaczającej go rzeczywistości. Impulsy wewnętrzne mogą się nie zgadzać z nakazami ładu społecznego. Konflikty tego typu stwarzają napięcie afektywne między popędem i poczuciem obowiązku i często wpędzają osobnika w położenie, które on ocenia jako sytuację bez wyjścia. Konfliktu intrapsychicznego, jak z tego widzimy, nie byłoby, gdyby ustrój żywy istniał w zupełnym wyodrębnieniu od środowiska, gdyby był maszyną zależną tylko od własnego wnętrza, jak sobie to wyobraża Freud. W dynamiczno-dialektycznym ujęciu konflikt intrapsychiczny jest jednym ze składników dziejowej łączności osobnika ze środowiskiem, a równocześnie wyrazem aktywności wyższych czynności nerwowych wobec różnorakich podniet zewnętrznych i wewnętrznych. Badanie psychiatryczne nie może być nigdy dość głębokie, gdyż zadaniem naszym jest wniknięcie w całość osobnika żywego. Napięcie afektywne wywołane przez konflikt intrapsychiczny współdziała często z innymi czynnikami chorobotwórczymi w powstawaniu zaburzeń psychonerwicowych. [przypisy: , prawo medyczne, stomatologia Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Przyczyny nerwic.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Anatomia patologiczna. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w kile drugiego rzędu wskazują na to, że już wcześnie dochodzi do zakażenia swoistego opon mózgowych. Wtargnięcie krętków bladych do opon mózgowych nie jest więc wydarzeniem tak niebezpiecznym, jak np. wtargnięcie prątków gruźlicy lub drobnoustrojów ropotwórczych. Krętki blade mają właściwość usadowiania się w ośrodkowym układzie nerwowym bez powodowania burzliwych objawów i wywoływania w sprzyjających warunkach zmian przewlekłych. W przeważającej większości przypadków zmiany, w płynie mózgowo-rdzeniowym ustępują, lecz krętki prawdopodobnie nie znikają. Jeżeli w dalszych okresach zakażenia dochodzi czasem do nagłego pogorszenia, to tłumaczyć je można albo nowym najazdem krętków na układ nerwowy ośrodkowy, albo wzmożeniem zjadliwości krętków, które dotąd żyły w utajeniu. Zmiany miąższowe mózgu, znamienne dla porażenia postępującego ujmuje się dzisiaj jako kiłowe zapalenie mózgu (encephalitis lub meningoencephalitis luica). Gołym okiem widać zanik kory, w szczególności okolic płatów czołowych części oczodołowej. Opona miękka wykazuje zmleczenie. Następstwem zmian zanikowych jest wodogłowie wewnętrzne (hydlocephalus e vocuo), dające się stwierdzić za życia pneumoencefalograficznie. Mikroskopowo stwierdza się zanik komórek zwojowych. Krętki można znaleźć w każdym przypadku, czasem w dużej ilości. Oprócz komórek ulegają zanikowi także włókna nerwowe istoty białej. Dokoła naczyń krwionośnych widzi się nacieki z obecnością limfocytów, komórek plazmatycznych i dużych komórek jednojądrzastych. Takie same nacieki można znaleźć i w głębi tkanki nerwowej z dala od naczyń, a nawet nierzadko i w jądrach podstawy mózgu. W tym ostatnim przypadku, w obrazie klinicznym porażenia postępującego zauważyć można objawy parkinsonizmu (postać Wicherta). Oprócz nacieków stwierdza się też bujanie małych komórek glejowych mózgu. Wiąd rdzenia powikłany porażeniem (taboparalysis) daje ponadto zmiany w rdzeniu pod postacią zwyrodnienia korzonków i sznurów tylnych z rozrastaniem się gleju w miejsce zanikających włókien nerwowych. [przypisy: , catering dietetyczny, olejek makadamia, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries