Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Dlugotrwale napiecia afektywne, zmartwienia, tesknota,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Długotrwałe napięcia afektywne, zmartwienia, tęsknota, nostalgia itd., mogą również odgrywać rolę czynnika reaktyw- nego. Szkodliwość takich przewlekłych urazów psychicznych – choćby ich na- silenie w jednostce czasu było znacznie słabsze – bywa jeszcze większe niż jednorazowego, silnego wstrząsu psychicznego. W czasie wojny widywano u jeń- ców wojennych tzw. chorobę drutów kolczastych. W czasie drugiej wojny świa- towej było tych przypadków jeszcze więcej. I tutaj można było zauważyć, że nie wszyscy osobnicy poddawali się w tym samym stopniu ujemnym wpływom odosobnienia. Zależało to od wrodzonych właściwości charakterologicznych. Zespól czynnościowy wyzwolony działaniem omawianych czynników zaliczyć trzeba do rzędu depresji reaktywnych. Cofały się one natychmiast z chwilą odzyskania wolności lub powrotu do kraju. Nostalgia jest postacią depresji reaktywnej, występującą na tle tęsknoty do- kraju. Cierpienie to spotykamy i w świecie zwierzęcym. Słowik w klatce schnie z tęsknoty za wolnością i gi- nie. Zanika u niego radość życia, przestaje jeść, jest przygnębiony. Zarówno ” u zwierząt, jak i u człowieka działa tu nie tylko pozbawienie wolności, ale i wyrwanie ze społeczności. Instynkt stadny i jego filogenetyczme wyższa po- stać – uczucia społeczne, leżą u podstaw tych zjawisk. Kosmopolityzm, zmie- rzając do stworzenia obywatelstwa świata, zwraca się przeciw naturze. Nato- miast patriotyzm liczy się z biologicznym urządzeniem w człowieku, a ma za sobą poparcie spostrzeżeń w rodzaju nostalgii i innych analogicznych zabu- rzeń. Długotrwałe stany napięcia afektywnego mogą być i innej natury. Mogą być związane z życiem zawodowym, małżeńskim, w ogóle środowiskowym, gdy nasuwa ono ustawiczną sposobność do utrzymywania przykrych wzruszeń w stanie napięcia, bez możności ich wyładowania. Odczyn bywa wówczas rzędu psychonerwicowego, np. tiki, jąkanie itd. 3. Przemęczenia, brak snu, nieregularny tryb życia i inne tego rodzaju czynniki mogą również współdziałać w powstawaniu sta- nów psychonerwicowych, pogarszać istniejące już choroby lub stwarzać pod- łoże dla innych czynników etiologicznych. Zbierając wywiady powinniśmy wszechstronnie zbadać warunki życia i pracy chorego, w przeciwnym razie nigdy nie uda nam się zrozumieć całości zagadnienia, jakim jest chory człowiek. [patrz też: , olejki do włosów, pieczenie w miejscach intymnych, balsam do włosów ]

Comments Off