Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Odczyn Biernackiego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Odczyn Biernackiego. W porównaniu do odczynów tuberkulinowych nie znalazły w klinice praktycznego zastosowania wszystkie inne odczyny serologiczne zarówno swoiste (odczyn zlepny, strącania, wiązania dopełniacza, fagocytarny, hamowania Skibińskiego i in.), jak i nieswoiste, stwierdzające w gruźlicy chwiejność koloidową surowicy krwi przy działaniu na nią różnych czynników nieswoistych (odczyn Kazimierza Szokalskiego, Vernesa i in.). Wyjątek stanowi odczyn Biernackiego. W krwi, wlanej do naczyńka, a pozbawionej zdolności krzepnięcia, powstają 2 warstwy: górna składająca się z osocza i dolna nieprzejrzysta wytworzona przez powoli opadające krwinki. Zjawisku temu nadano miano: “opadanie krwinek”, czyli “sedymentacja krwinek”. Nasz rodak Edmund Biernacki pierwszy opisał w r. 1894, że szybkość opadania krwinek jest niejednakowa w krwi odwłóknionej i w krwi nie pozbawionej włóknika. Jemu też zawdzięczamy podstawowe spostrzeżenia dotyczące sedymentacji. Zaznaczając przyspieszenie opadania krwinek w krwi w chorobach gorączkowych i w ogóle w tych stanach, które ongi dzięki wysokiej zawartości włóknika nazywano flegmazjami, zatem w zapaleniu płuc, w gośćcu stawowym itp., podkreśla Biernacki, że szybszą sedymentację spotykał także w gruźlicy płuc. Z późniejszych autorów Ludwik Hirszjeui stwierdził w r. 1917 przyspieszone opadanie krwinek w zimnicy. Dopiero jednak badania Fiihraeusa w r. 1918 i Westergrena w r. 1919 wzbudziły powszechne zainteresowanie tym zjawiskiem i spowodowały bardzo liczne prace, które wyjaśniły duże jego znaczenie teoretyczne i kliniczne. W Polsce nosi ono miano: “objaw Biernackiego”, zgodnie z uchwałą Zjazdu Internistów Polskich w Wilnie w r. 1923. Opadanie krwinek zależy nie tylko od ich wagi, ich liczby i rozmiarów oraz ilości zawartej w nich hemoglobiny, ale także od ich ładunku elektrycznego, którego zmniejszenie przyspiesza opadanie. Szybkość opadania zależy także od własności fizycznych osocza (właściwego jego ciężaru, lepkości, własności elektrycznych i in.), zwłaszcza zaś od zawartości w nich fibrynogenu, który przyspiesza opadanie. Z wymienionych czynników praktycznie w grę wchodzą przede wszystkim zmiany stanu koloidowego osocza, zwłaszcza ilość w nim fibrynogenu i globulin: im więcej w osoczu tych składników w stosunku do ilości albumin, tym opadanie krwinek jest szybsze. Szybkość opadania krwinek mierzy się drogą przebytą przez opadające krwinki w jednostce czasu, albo czasem (w minutach) niezbędnym dla przebycia przez nie pewnej odległości. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Westergrena, na drugiej – Lenzenmeyera oraz Starligera. Wykonanie powinno być bardzo dokładne, gdyż liczne czynniki wywierają wpływ na szybkość opadania. [hasła pokrewne: , odzież dla dzieci, olejek makadamia, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Odczyn Biernackiego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Nie tylko dorośli mogą być przyczyną zakażenia gruźlicą niemowląt i dzieci w ogóle. Stwierdzono w ostatnich czasach, że także dzieci we wczesnym dzieciństwie, u których wykryto nacieki gruźlicze w płucach i dodatni odczyn tuberkulinowy, nawet pomimo że nie kaszlą, mogą mieć w opłuczynach żołądkowych zjadliwe prątki gruźlicy i rozsiewać je dookoła siebie. Wobec tego należy dzieci z wyraźnym dodatnim odczynem tuberkulinowym bardzo dokładne badać promieniami rentgenowskimi a ich opłuczyny żołądkowe badać co do prątków gruźlicy. W razie stwierdzenia czynnego charakteru sprawy gruźliczej powinno się takie dzieci odosabniać w żłobkach i przytułkach i w ogóle w zbiorowiskach dzieci. Nie należy zezwalać im również na uczęszczanie do ogródków dziecięcych dopóty, dopóki sprawa gruźlicza nie zacichnie. Brak odporności niemowląt na zakażenie gruźlicze nasuwał na myśl sztuczne ich uodparnianie dla uzyskania odporności swoistej. Po licznych próbach różnych badaczy w tym kierunku myśl tę zrealizował Calmette. Hodując na ziemniakach z żółcią; 5% glicerolem zjadliwe prątki gruźlicy bydlęcej, otrzymał on wspólnie z Guerinem po 230 przesiewach, wykonanych w ciągu 13 lat, prątki, które: 1. utraciły zdolność wywoływania gruźliczych zmian postępujących i udzielających się nawet wielkie dawki tych prątków nie wywołują gruźlicy postępującej u zwierząt wrażliwych na zarazki gruźlicy, a zmiany powstające przy zakażeniu prawie wyłącznie w miejscu wstrzyknięcia są łagodne, mają wielką skłonność do otorbiania się i bliznowacenia i mogą cofać się zupełnie (Zeylandowie, Helena Schuster); 2. przy przeprowadzaniu przez zwierzęta nie odzyskują utraconej zjadliwości (Zeylandowie, Schuster, Feliks Przesmycki i inni.); 3. zachowały zdolność wywoływania u szczepionych alergii i odporności przeciwgruźliczej. Uzyskany przez siebie szczep Calmette nazwał prątkiem B.C.G. (bacille Caimetie Gueriti]. Nieszkodliwości jego dla ludzi potwierdziły liczne badania sekcyjne zaszczepionych dzieci, które zmarły z innej przyczyny (w naszym piśmiennictwie badania Marii Prokopowicz- Wierzbowskiej). Przytaczano wprawdzie na dowód możliwości odzyskania przez prątki B.C.G. zjadliwości dla ludzi zgony z gruźlicy 72 noworodków spośród 180 zaszczepionych przez lekarzy niemieckich w Lubece w okresie od grudnia 1929 do kwietnia 1930 r. Okazało się jednak, że w tych przypadkach przez pomyłkę użyto do szczepienia zjadliwych prątków gruźlicy ludzkiej. Prątek B.C.G. jest to prątek kwasooporny. Barwi się on metodą Ziehl- Neelsena, morfologicznie prawie nie różni się od prątka Kocha, wytwarza także tuberkulinę. [więcej w: , olej lniany, olejowanie włosów, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off