Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii. Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczekiwanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczęśliwa czy nieszczęśliwa może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze innych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczęśliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktywnych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczęśliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii klinicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, prawo medyczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor).

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Wpływy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie są jeszcze w nauce w pełni docenione. Wahania ciśnienia barometrycznego odgrywają na pewno dużą rolę w kształtowaniu się naszego temperamentu i wywierają wpływ na sposoby reagowania. Fazy księżyca mają jakiś wpływ na miesiączkowanie, na występowanie napadów padaczkowych, na samopoczucie i na pewno na wiele jeszcze innych czynności ustroju żywego. Rytmika snu i czuwania zależna jest od warunków kosmicznych. Dawno już zauważono wpływ pełni księżyca na występowanie somnambulizmu, stąd nazwa lunatyzm (w angielskim języku lunatic oznacza umysłowo chorego). Promienie kosmiczne na pewno też mają wpływ na czynności fizjologiczne i patologiczne ustroju żywego. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, choć zdaje się nam, że wiemy dużo. 5. Urazy płciowe, nieprawidłowości życia płciowego są bardzo ważną dziedziną, której w wywiadach nie wolno pomijać. Przy omawianiu nerwic płciowych widzieliśmy znaczenie czynników reaktywnych tego rodzaju. Freudyzm rolę urazów płciowych doznanych w latach dziecięcych wyolbrzymił, nadając popędom płciowym mistyczną samodzielność chorobotwórczą. Powstał w ten sposób mechanistyczny obraz podświadomości, oderwany od psychofizjologii klinicznej. Grą popędów i konfliktów płciowych próbowano tłumaczyć nie tylko chorobę, ale i zjawiska kultury. Odtrącenie freudyzmu nie oznacza jednak zamykania oczu na kliniczny fakt roli chorobotwórczej urazów płciowych i nieprawidłowości życia płciowego, które są częstym czynnikiem reaktywnym w wielu psychonerwicach. 6. Tak samo trzeba się zapatrywać na konflikty intrapsychiczne. Nie powstają one w oderwaniu od środowiska, lecz przeciwnie, są wyrazem postawy osobnika wobec otaczającej go rzeczywistości. Impulsy wewnętrzne mogą się nie zgadzać z nakazami ładu społecznego. Konflikty tego typu stwarzają napięcie afektywne między popędem i poczuciem obowiązku i często wpędzają osobnika w położenie, które on ocenia jako sytuację bez wyjścia. Konfliktu intrapsychicznego, jak z tego widzimy, nie byłoby, gdyby ustrój żywy istniał w zupełnym wyodrębnieniu od środowiska, gdyby był maszyną zależną tylko od własnego wnętrza, jak sobie to wyobraża Freud. W dynamiczno-dialektycznym ujęciu konflikt intrapsychiczny jest jednym ze składników dziejowej łączności osobnika ze środowiskiem, a równocześnie wyrazem aktywności wyższych czynności nerwowych wobec różnorakich podniet zewnętrznych i wewnętrznych. Badanie psychiatryczne nie może być nigdy dość głębokie, gdyż zadaniem naszym jest wniknięcie w całość osobnika żywego. Napięcie afektywne wywołane przez konflikt intrapsychiczny współdziała często z innymi czynnikami chorobotwórczymi w powstawaniu zaburzeń psychonerwicowych. [przypisy: , prawo medyczne, stomatologia Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

« Previous Entries