Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘proktolog’

Zespoly schizofrenoidalne nie naleza w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły schizofrenoidalne nie należą w porażeniu postępującym do rzadkości. Najczęściej miewamy do czynienia z zespołem katatonicznym, który może występować w obu postaciach, hiperkinetycznej i hipokinetycznej. W tych ostatnich przypadkach wytwarza się osłupienie. Można je bardzo łatwo usunąć kilku wstrząsami elektrycznymi i dowieść w ten sposób ich natury epi- genetycznej. Podniecenie psychoruchowe katatoniczne w ciężkich przypadkach, gdy chory szaleje dniami i nocami, może już w ciągu kilku dni do tego stopnia wyczerpać chorego, którego siły żywotne są i tak podupadłe, że następuje śmierć. I, tutaj wstrząsy elektryczne święcą triumfy i stanowią czasem jedyny ratunek dla, chorego. Zespół paranoidalny występuje równie często. Do obrazu klinicznego otępienia paralitycznego dołączają się wówczas znamienne cechy: zesztywnienie afektu, jego brak d6stosowania z ambiwalencją, paratymią i pa- ramimią, omamy słuchowe, czuciowo-ustrój owe i inne z wyjątkiem wzroko- wych, urojenia nieusystematyzowane, zaznaczony rozpad osobowości itd. I tutaj objawy te przyoblekają się w szatę organiczną, nabierając cech fantastycznej przesady i bezkrytycyzmu. Czasem rozkojarzenie jest tak typowe, że gdyby nie objawy neurologiczne i wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego, można by łatwo paść ofiarą pomyłki. Zespół hebefreniczny u dorosłych paralityków należy do wieikich szadkości. Zespoły z kręgu schizofrenicznego utrzymują się czasem po opanowąniu (np. za pomocą zimnicy) sprawy podstawowej, kiedy już płyn mózgowo-rdzeniowy ulegnie oczyszczeniu. W tych przypadkach rów- nież konieczne jest leczenie nawarstwionego zespołu osobno wstrząsami, lar- galetylem itp .Przeważnie rokowanie jest dobre. Zdarza się jednak czasem, że mimo usilnego leczenia zespołu i psychoorganicznego, i schizofrenoidalnego, objawy obydwu rzędów utrzymują się przewlekle nadal. Chory odtąd wyka- zuje objawy otępienia porażennego, przetkane objawami przewlekłej schizo- frenii. W przypadkach tych niewątpliwie chodzi o współistnienie dwóch pro- cesów: porażennego i schizofrenicznego, które z biegiem czasu składają się na sprzężony obraz otępienia podwójnej etiologii. [podobne: , zagęszczanie rzęs, filtry do wody, proktolog ]

Comments Off