Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘protetyka’

Chwiejność nastroju.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Chwiejność nastroju osiąga znaczne rozmiary. Wybitne w okresie skarg neurasteniczno- hipochondrycznych poczucie choroby ustępuje na rzecz euforii. Sprzężenie się błogostanu z chwiejnością afektywną przy ogromnej sugestywności chorych stwarza niezapomniane epizody obrazu klinicznego: chorego można z łatwością, łatwiej niż dziecko, przeprowadzić z nastroju płaczliwego w beztroską wesołość, z gniewu w rozczulenie i na odwrót, i to wielokrotnie. U chorych zanika stopniowo napęd psychoruchowy, zatraca się wytrwałość i celowość wysiłków zmierzających do urzeczywistnienia zamierzeń, chorzy przestają podejmować inicjatywę, a jeśli ją podejmują, to tylko po to, aby po jakimś czasie o swoich dążeniach zapomnieć i przerzucić się ku innym pomysłom. Zanik uczuciowości wyższej bywa w wielu przypadkach jednym z pierwszych objawów, które zaskakują otoczenie chorego. Chory traci poczucie taktu i dystansu, zanika u niego wstydliwość, przyzwoitość, wzgląd na opinię publiczną. Staje się nieuczciwy w miejscu pracy, przestaje dbać o rodzinę, o swój wygląd zewnętrzny. Zanik uczuć wyższych w sprzężeniu z bezkrytycyzmem skłania go do popełniania niedorzecznych czynów, do dokonywania lekkomyślnych, marnotrawnych zakupów, do nadużyć in Baccho et in Venere, do niedołężnych kradzieży, oszustw i wykroczeń. Z upływem czasu wzrastają zaburzenia orientacji, a ubytki pamięciowe wypełniane są konfabulacjami. Rokowanie w przypadkach nie leczonych, spotykanych dzisiaj coraz rzadziej, jest stanowczo złe. Choroba po 3-4 latach, czasem jeszcze wcześniej, a w rzadszych przypadkach później, prowadzi do śmierci wśród zupełnego otępienia i charłactwa. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, protetyka, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Chwiejność nastroju.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Walka z gruźlicą jako klęską społeczną. WALKA Z GRUŹLICĄ PŁUC. Wielkie spustoszenia, które czyni gruźlica płuc, zwłaszcza wśród niemowląt i we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania płciowego, bardzo przewlekły przebieg choroby pozbawiający chorego na długo zdolności do pracy, wynikające stąd ciężary dla jego rodziny, społeczeństwa i Państwa, wreszcie wpływ dysgeniczny zakażenia gruźliczego polegający na tym, że potomstwo rodziców chorych na gruźlicę bywa bardzo często fizycznie słabsze, mniej oporne na działanie czynników szkodliwych i mniej sprawne – wszystko to nadaje gruźlicy charakter prawdziwej klęski społecznej. Gdy świadomość tego przeniknęła do społeczeństw i państw, wypowiedziano gruźlicy walkę. Krytyczne rozważenie uzyskanych wyników doprowadziło do pewnego ujednostajnienia nowoczesnych poglądów na metody i środki, stosowane w walce z gruźlicą jako klęską społeczną.
ZASADY I ŚRODKI STOSOWANE W WALCE Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKĄ SPOŁECZNĄ. Naczelne miejsce wśród metod zwalczania gruźlicy zajmuje bezspornie ustawodawstwo zdrowotne. Bardzo duże wyniki uzyskuje się bezpośrednią walką z gruźlicą i gruntowną poprawą stosunków zdrowotnych. Zwłaszcza wielką rolę odgrywają ustawy, dzięki którym znikają domy mieszkalne urągające wymaganiom higieny, wilgotne, ciasne, bez dostępu słońca, z mieszkaniami w suterenach, bez należytej wentylacji, i ustawy dotyczące szkół i warsztatów pracy (fabryk, domów zarobkowych itp). Ustawodawcza ochrona pracy, podniesienie zarobków klasy robotniczej, poprawa warunków jej życia, walka z alkoholizmem    – wszystko to wybitnie przyczynia się do obniżenia umieralności na gruźlicę. [hasła pokrewne: , pierścionek zaręczynowy, protetyka, odżywki do rzęs ]

Comments Off