Posts Tagged ‘proteza szkieletowa bezklamrowa’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

W przypadkach, w których zgon nie następuje nagle,  należy do trudnych zadań, ponieważ na jej przebieg wpływa wiele czynników, których działanie często nie da się przewidzieć w spostrzeganym przypadku. Od początku zmian, dających się wykryć, do śmierci może przechodzić tylko kilka: miesięcy, jak to bywa w galopujących suchotach płuc. W innych przypadkach gruźlica płuc przebiega jako choroba przewlekła z mniej więcej częstymi zaostrzeniami i zwolnieniami. Mogą one nawet sprawić wrażenie wyleczenia klinicznego. Zatrzymanie się sprawy na długo zdarza się nie tylko w przypadkach nieznacznych zmian w płucach, ale także chorych z jamami w płucach; i na odwrót choroba może wieść do śmierci już w kilka miesięcy, pomimo że nie wywołała rozległego zniszczenia miąższu płucnego.Gruźlica płuc postępuje czasami szybko, pomimo troskliwego leczenia. Natomiast stan innych chorych przy takim samym leczeniu poprawia się nieraz już wkrótce, tak iż mogą oni nadal pracować. Toteż rokowanie w gruźlicy płuc nigdy nie może być oparte na jednym tylko objawie, lecz wymaga bardzo dokładnego uwzględnienia terenu, na którym rozwija się choroba, postaci gruźlicy i jej tendencji, rozwojowej, oddziaływania chorego na metody lecznicze i możliwości ich stosowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘proteza szkieletowa bezklamrowa’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Rokowanie jest pomyślniejsze, jeżeli chory może odbyć dłuższe leczenie higieniczno-dietetyczne, szczególnie uzdrowiskowe, zwłaszcza jeżeli może je rozpocząć już w bardzo wczesnym okresie choroby. Skłonność krzywej sediometrycznej do powrotu do poziomu prawidłowego, zwiększenie w krwi liczby limfocytów i krwinek białych kwasochłonnych, zmniejszenie wskaźnika monocytowo-limfocytowego w krwi                    – poprawiają rokowanie. Znaczny i nagły spadek pojemności życiowej płuc, dodatnia próba urochromogenowa w moczu, wzrastanie krzywej sediometrycznej oraz wskaźnika monocytowo-limfocytowego, hiperleukocytoza obojętnochłonna w krwi – rokują niepomyślnie. Seweryn Sterling zwrócił uwagę na znaczenie stanu układu wegetatywnego dla dalszych losów chorych na gruźlicę płuc. Wzmożenie napięcia nerwu współczulnego, sprzyja zwłóknieniu zmian gruźliczych, a nerwu błędnego – przewadze spraw wysiękowo-serowatych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘proteza szkieletowa bezklamrowa’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Walka z gruźlicą jako klęską społeczną. WALKA Z GRUŹLICĄ PŁUC. Wielkie spustoszenia, które czyni gruźlica płuc, zwłaszcza wśród niemowląt i we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania płciowego, bardzo przewlekły przebieg choroby pozbawiający chorego na długo zdolności do pracy, wynikające stąd ciężary dla jego rodziny, społeczeństwa i Państwa, wreszcie wpływ dysgeniczny zakażenia gruźliczego polegający na tym, że potomstwo rodziców chorych na gruźlicę bywa bardzo często fizycznie słabsze, mniej oporne na działanie czynników szkodliwych i mniej sprawne – wszystko to nadaje gruźlicy charakter prawdziwej klęski społecznej. Gdy świadomość tego przeniknęła do społeczeństw i państw, wypowiedziano gruźlicy walkę. Krytyczne rozważenie uzyskanych wyników doprowadziło do pewnego ujednostajnienia nowoczesnych poglądów na metody i środki, stosowane w walce z gruźlicą jako klęską społeczną.
ZASADY I ŚRODKI STOSOWANE W WALCE Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKĄ SPOŁECZNĄ. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘proteza szkieletowa bezklamrowa’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Niedostateczność odpowiedniego ustawodawstwa, niemożność jego rozbudowy na szeroką skalę w krótkim czasie oraz dążenie d0 uzyskania w szybszym tempie widocznych dla każdego wyników spowodowały powstanie i rozwój akcji społecznej, skierowanej wprost przeciwko gruźlicy. Z czasem przekonano się, że i tą drogą można uzyskać pewne wyniki. By były one jednak trwałe i odpowiadały włożonym przez społeczeństwo i państwo wysiłkom, akcja musi być planowana i skoordynowana prowadzona równocześnie w całym państwie (zarówno w miastach, jak i na wsi), z uwzględnieniem nie tylko gruźlicy płuc, ale także gruźlicy pozapłucnej (kostno-stawowej, skóry i innych narządów) oraz zwierzęcej. Dlatego też najlepszymi i najszybszymi wynikami w walce z gruźlicą poszczycić się może pierwsze Państwo socjalistyczne – ZSRR, gdzie ustawodawstwo i akcja przeciwgruźlicza jest scentralizowana i obejmuje całą ludność kraju. Środki walki społecznej z gruźlicą muszą obejmować całą ludność i muszą być rozbudowane tak, by nie było przerostu jednych nad drugimi, lecz na odwrót, by panowała zupełna harmonia zapewniająca akcji należytą ciągłość. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »