Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespół Korsakowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjadliwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicyliny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie porażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypadków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowiadujemy się, że stan chorego narastał stopniowo. Chodzi tu o przypadki zaniedbane. Zaniedbanie to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożonego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt chorego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdalnych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te urojenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wysokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt mocne przekonanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Przechwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu następującym czasem już bardzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak postępuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory często perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywołać płaczliwy nastrój, w którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia małościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depresyjnego, może nastręczać trudności. Pod względem prognostycznym różnica ta posiada ogromną doniosłość, gdyż                         urojenia-konfabulacje organiczne są rokowniczo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustępują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń organicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: , olejek arganowy, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespół Korsakowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Za postać maniakalną należy dlatego uważać tylko te przypadki, w których zespół maniakalny stanowi powikłanie epigenetyczne procesu porażennego. Sam ten proces rozwija się powoli i objawy postępującej choroby może ujść uwagi otoczenia. Natomiast wybuch stanu maniakalnego, przebiegającego z zasady z dużym podnieceniem psychoruchowym i napastliwością chorego ( eksoansia) w stosunku do otoczenia, wywołuje alarm, skłaniający niezwłocznie do umieszczenia chorego w zakładzie zamkniętym. Dlatego zazwyczaj na podstawie wywiadów trudno ustalić, jaki był stan chorego przed wystąpieniem objawów maniakalnych. Otoczenie chorego jest bowiem pod wrażeniem tych bujnych objawów, uważanych za początek choroby w ogóle. Zazwyczaj przebieg sprawy jest następujący: po okresie neurastenicznym, który może trwać wiele lat, zaczynają się pojawiać stopniowo objawy zespołu psychoorganicznego. I ten okres może czasem trwać długo, obecnie znacznie dłużej niż dawniej, wiele miesięcy, rok, dwa lata. Tuż przed wystąpieniem objawów maniakalnych, chory jakiś czas może być depresyjny. Często jednak bezpośrednio rozwija się obraz manii. Chory staje się wesoły, pobudzony uczuciowo, przesadny w wyrażaniu swego wzmożonego samopoczucia, zaczepny, drażliwy, kłótliwy, napastliwy. W parze z tym nastrojem idą niedorzeczne i lekkomyślne działania, godzące w porządek prawny, w obyczajowość, w interes życiowy chorego i jego rodziny. Przy badaniu stwierdza się wszelkie cechy zespołu maniakalnego z przyśpieszeniem biegu myśli aż do gonitwy i słowotoku. Popęd płciowy bywa znacznie wzmożony, chociaż może już być zaznaczona niemoc płciowa. Niebezpieczeństwo naruszania porządku prawnego bywa bardzo duże, gdyż wzmożony napęd psychoruchowy nie znajduje hamulców ze strony organicznie upośledzonej uczuciowości wyższej. Czasem podniecenie psychoruchowe dochodzi do wielkich rozmiarów, aż do szału. W wielu przypadkach bywa jednak umiarkowane, a nastrój utrzymuje się w granicach hipomanii lub niewiele granicę tę przekracza. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, fizjoterapia, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries