Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY. Płyn mózgowo-rdzeniowy w przypadkach nie leczonych wykazuje następujące zmiany typowe. Odczyn Wassermanna jest dodatni niemal zawsze zarówno we krwi, jak i w płynie. W płynie wypada on dodatnio przy rozcieńczeniu do 0,2. Silnie dodatni bywa on w 93%, średnio dodatni w 4%, wątpliwy lub ujemny w 30%. W nierozcieńczonym płynie jest niemal zawsze dodatni. Odczyny te nie słabną mimo półgodzinnego podgrzewania płynu do 56°. Odczyny globulinowe są zawsze dodatnie. Ilość białka ulega z zasady- podwyższeniu. Wartości powyżej 20-30 mffo (0,02-0,03%) uważa się za patologiczne. Zwiększenie globulin przeważa ad zwiększeniem albumin, stąd zwiększenie wskaźnika białkowego powyżej 1. Zwiększenie liczby składników komórkowych, czyli pleocytozę, stwierdza się zawsze. Wartości powyżej 6-9,3 uważa się już za co najmniej podejrzane. Przeważnie liczba ta wynosi 20-70. Wartości wyższe nie są typowe, a powyżej 300 budzą podejrzenie kiły mózgu. Składniki komórkowe bywają różne, najczęściej są to jednojądrzaste leukocyty. Przy odczynie złotowym uważa się wynik za typowy dla porażenia postępującego (krzywa paralityczna), jeżeli 4-6 pierwszych probówek ulegnie zupełnemu odbarwieniu. W odczynie mastyksowym szczyt skłaczkowania uzyskuje się często dopiero w drugiej lub trzeciej probówce. Leczenie swoiste w okresie drugiego rzędu nie wywiera wyraźniejszego wpływu na stan płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast nierzadko odczyn Wassermanna we krwi jest wówczas ujemny (8010). Odczyn słabo dodatni lub ujemny w płynie zdarza się wówczas przy słabszych stężeniach. Właściwie tylko odczyny kłaczkujące uważa się za swoiste. Inne odczyny bywają nieswoiste. Silnie dodatni odczyn Wassermanna we krwi jest dowodem przebytego zakażenia kiłowego. Odczyn ten wypada pozytywnie w płonicy, zimnicy, tudzież w frambezji i innych spirochetozach. Dodatni odczyn Wassermanna w płynie dowodzi przerzucenia się sprawy na układ nerwowy ośrodkowy. Jeżeli jednak osobnik z dodatnim odczynem we krwi zapadnie na nieswoiste zapalenie opon mózgowych, to odczyn może wypaść w płynie dodatnio. Wielkie trudności sprawiają nam przypadki porażenia postępującego z ujemnym odczynem Wassermanna nie tylko we krwi, ale i w płynie. Rozpoznanie opierać się musi wówczas na innych dowodach. Na ogół uważa się, że jeżeli w 3-5 lat po zakażeniu kiłowym płyn ulegnie oczyszczeniu, to wszelkie obawy co do porażenia postępującego w przyszłości są bezpodstawne. Jeżeli zmiany w płynie utrzymują się po upływie 3-5 lat, to wprawdzie nie ma pewności, ale jest uzasadniona obawa, że osobnik zapadnie na porażenie postępujące lub inne schorzenia swoiste ośrodkowego układu nerwowego. Powinno się więc bezwzględnie wykonać badanie płynu z początkiem czwartego roku po zakażeniu. Im później podejmiemy leczenie, tym trudniej jest wpłynąć na zmiany w płynie. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

W przypadkach, w których zgon nie następuje nagle,  należy do trudnych zadań, ponieważ na jej przebieg wpływa wiele czynników, których działanie często nie da się przewidzieć w spostrzeganym przypadku. Od początku zmian, dających się wykryć, do śmierci może przechodzić tylko kilka: miesięcy, jak to bywa w galopujących suchotach płuc. W innych przypadkach gruźlica płuc przebiega jako choroba przewlekła z mniej więcej częstymi zaostrzeniami i zwolnieniami. Mogą one nawet sprawić wrażenie wyleczenia klinicznego. Zatrzymanie się sprawy na długo zdarza się nie tylko w przypadkach nieznacznych zmian w płucach, ale także chorych z jamami w płucach; i na odwrót choroba może wieść do śmierci już w kilka miesięcy, pomimo że nie wywołała rozległego zniszczenia miąższu płucnego. Gruźlica płuc postępuje czasami szybko, pomimo troskliwego leczenia. Natomiast stan innych chorych przy takim samym leczeniu poprawia się nieraz już wkrótce, tak iż mogą oni nadal pracować. Toteż rokowanie w gruźlicy płuc nigdy nie może być oparte na jednym tylko objawie, lecz wymaga bardzo dokładnego uwzględnienia terenu, na którym rozwija się choroba, postaci gruźlicy i jej tendencji, rozwojowej, oddziaływania chorego na metody lecznicze i możliwości ich stosowania. Co się tyczy terenu, to w każdym przypadku należy rozważyć wpływ na: losy chorego płci, wieku, temperamentu, zawodu, trybu życia, warunków społecznych, przebytych i istniejących chorób, zwłaszcza narządu oddechowego, nawyknień, szczególnie alkoholizmu, stanu odżywienia, budowy klatki piersiowej i stanu innych narządów. Dokładne określenie postaci gruźlicy płuc i stopnia jej aktywności często umożliwia przewidywanie dalszego przebiegu sprawy, przynajmniej w najbliższych miesiącach. Mianowicie ostro postaci rokują źle, z przewlekłych – krwiopochodne rokują lepiej niż szerzące się drogą oskrzelową, włókniste lepiej niż serowaciejące. Jamy pierwotne, tzn. powstałe z pierwotnego ogniska gruźliczego, a także jamy powstające z nacieku wczesnego, zwłaszcza przy odpowiednim leczeniu, rokują lepiej niż jamy, które się wytwarzają w przebiegu serowatego zapalenia płuc oraz w przewlekłej gruźlicy płuc serowato-włóknistej. Jamy w płucach powstające w toku gruźlicy włóknistej zwykle nie znikają. Jamy o ścianach miękkich goją się czasami samorzutnie, natomiast jamy o ścianach sztywnych, twardych, mało podatnych na ucisk, wysłane błoną ropotwórczą, są znacznie oporniejsze nawet przy leczeniu odprężająco- uciskowym. Wymagają one leczenia torakoplastyką. Jamy rozdęte, jeżeli nie przeistaczają się w zwykłe jamy po leczeniu atropiną, wymagają również leczenia torakoplastyką. Lepsze wyniki uzyskuje się, gdy zabieg ten poprzedza się sączkowaniem ssącym jamy w celu zmniejszenia dodatniego w niej ciśnienia. Torakoplastyka unieruchamiając płuco uniemożliwia dostawanie się powietrza do jamy w okresie wdechu i sprzyja przez to jej wygojeniu się. Jamy w okolicy wnęki płuc rokują gorzej niż jamy poza wnęką. Gruźlica obu płuc rokuje gorzej niż jednego płuca, zwłaszcza jeżeli zmiany w obu płucach są daleko posunięte, liczne rozsiane. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, salon fryzjerski mokotów, rwa kulszowa ]

Comments Off