Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

W przypadkach, w których zgon nie następuje nagle,  należy do trudnych zadań, ponieważ na jej przebieg wpływa wiele czynników, których działanie często nie da się przewidzieć w spostrzeganym przypadku. Od początku zmian, dających się wykryć, do śmierci może przechodzić tylko kilka: miesięcy, jak to bywa w galopujących suchotach płuc. W innych przypadkach gruźlica płuc przebiega jako choroba przewlekła z mniej więcej częstymi zaostrzeniami i zwolnieniami. Mogą one nawet sprawić wrażenie wyleczenia klinicznego. Zatrzymanie się sprawy na długo zdarza się nie tylko w przypadkach nieznacznych zmian w płucach, ale także chorych z jamami w płucach; i na odwrót choroba może wieść do śmierci już w kilka miesięcy, pomimo że nie wywołała rozległego zniszczenia miąższu płucnego. Gruźlica płuc postępuje czasami szybko, pomimo troskliwego leczenia. Natomiast stan innych chorych przy takim samym leczeniu poprawia się nieraz już wkrótce, tak iż mogą oni nadal pracować. Toteż rokowanie w gruźlicy płuc nigdy nie może być oparte na jednym tylko objawie, lecz wymaga bardzo dokładnego uwzględnienia terenu, na którym rozwija się choroba, postaci gruźlicy i jej tendencji, rozwojowej, oddziaływania chorego na metody lecznicze i możliwości ich stosowania. Co się tyczy terenu, to w każdym przypadku należy rozważyć wpływ na: losy chorego płci, wieku, temperamentu, zawodu, trybu życia, warunków społecznych, przebytych i istniejących chorób, zwłaszcza narządu oddechowego, nawyknień, szczególnie alkoholizmu, stanu odżywienia, budowy klatki piersiowej i stanu innych narządów. Dokładne określenie postaci gruźlicy płuc i stopnia jej aktywności często umożliwia przewidywanie dalszego przebiegu sprawy, przynajmniej w najbliższych miesiącach. Mianowicie ostro postaci rokują źle, z przewlekłych – krwiopochodne rokują lepiej niż szerzące się drogą oskrzelową, włókniste lepiej niż serowaciejące. Jamy pierwotne, tzn. powstałe z pierwotnego ogniska gruźliczego, a także jamy powstające z nacieku wczesnego, zwłaszcza przy odpowiednim leczeniu, rokują lepiej niż jamy, które się wytwarzają w przebiegu serowatego zapalenia płuc oraz w przewlekłej gruźlicy płuc serowato-włóknistej. Jamy w płucach powstające w toku gruźlicy włóknistej zwykle nie znikają. Jamy o ścianach miękkich goją się czasami samorzutnie, natomiast jamy o ścianach sztywnych, twardych, mało podatnych na ucisk, wysłane błoną ropotwórczą, są znacznie oporniejsze nawet przy leczeniu odprężająco- uciskowym. Wymagają one leczenia torakoplastyką. Jamy rozdęte, jeżeli nie przeistaczają się w zwykłe jamy po leczeniu atropiną, wymagają również leczenia torakoplastyką. Lepsze wyniki uzyskuje się, gdy zabieg ten poprzedza się sączkowaniem ssącym jamy w celu zmniejszenia dodatniego w niej ciśnienia. Torakoplastyka unieruchamiając płuco uniemożliwia dostawanie się powietrza do jamy w okresie wdechu i sprzyja przez to jej wygojeniu się. Jamy w okolicy wnęki płuc rokują gorzej niż jamy poza wnęką. Gruźlica obu płuc rokuje gorzej niż jednego płuca, zwłaszcza jeżeli zmiany w obu płucach są daleko posunięte, liczne rozsiane. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, salon fryzjerski mokotów, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Rokowanie w gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Nie tylko dorośli mogą być przyczyną zakażenia gruźlicą niemowląt i dzieci w ogóle. Stwierdzono w ostatnich czasach, że także dzieci we wczesnym dzieciństwie, u których wykryto nacieki gruźlicze w płucach i dodatni odczyn tuberkulinowy, nawet pomimo że nie kaszlą, mogą mieć w opłuczynach żołądkowych zjadliwe prątki gruźlicy i rozsiewać je dookoła siebie. Wobec tego należy dzieci z wyraźnym dodatnim odczynem tuberkulinowym bardzo dokładne badać promieniami rentgenowskimi a ich opłuczyny żołądkowe badać co do prątków gruźlicy. W razie stwierdzenia czynnego charakteru sprawy gruźliczej powinno się takie dzieci odosabniać w żłobkach i przytułkach i w ogóle w zbiorowiskach dzieci. Nie należy zezwalać im również na uczęszczanie do ogródków dziecięcych dopóty, dopóki sprawa gruźlicza nie zacichnie. Brak odporności niemowląt na zakażenie gruźlicze nasuwał na myśl sztuczne ich uodparnianie dla uzyskania odporności swoistej. Po licznych próbach różnych badaczy w tym kierunku myśl tę zrealizował Calmette. Hodując na ziemniakach z żółcią; 5% glicerolem zjadliwe prątki gruźlicy bydlęcej, otrzymał on wspólnie z Guerinem po 230 przesiewach, wykonanych w ciągu 13 lat, prątki, które: 1. utraciły zdolność wywoływania gruźliczych zmian postępujących i udzielających się nawet wielkie dawki tych prątków nie wywołują gruźlicy postępującej u zwierząt wrażliwych na zarazki gruźlicy, a zmiany powstające przy zakażeniu prawie wyłącznie w miejscu wstrzyknięcia są łagodne, mają wielką skłonność do otorbiania się i bliznowacenia i mogą cofać się zupełnie (Zeylandowie, Helena Schuster); 2. przy przeprowadzaniu przez zwierzęta nie odzyskują utraconej zjadliwości (Zeylandowie, Schuster, Feliks Przesmycki i inni.); 3. zachowały zdolność wywoływania u szczepionych alergii i odporności przeciwgruźliczej. Uzyskany przez siebie szczep Calmette nazwał prątkiem B.C.G. (bacille Caimetie Gueriti]. Nieszkodliwości jego dla ludzi potwierdziły liczne badania sekcyjne zaszczepionych dzieci, które zmarły z innej przyczyny (w naszym piśmiennictwie badania Marii Prokopowicz- Wierzbowskiej). Przytaczano wprawdzie na dowód możliwości odzyskania przez prątki B.C.G. zjadliwości dla ludzi zgony z gruźlicy 72 noworodków spośród 180 zaszczepionych przez lekarzy niemieckich w Lubece w okresie od grudnia 1929 do kwietnia 1930 r. Okazało się jednak, że w tych przypadkach przez pomyłkę użyto do szczepienia zjadliwych prątków gruźlicy ludzkiej. Prątek B.C.G. jest to prątek kwasooporny. Barwi się on metodą Ziehl- Neelsena, morfologicznie prawie nie różni się od prątka Kocha, wytwarza także tuberkulinę. [więcej w: , olej lniany, olejowanie włosów, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off