Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu zwiastunów. Już na początku kiły drugiego rzędu występują objawy przypominające zespól neurasteniczny. Okre- ślenie to nie jest ścisłe, gdyż większość skarg podmiotowych chorego położyć trzeba na karb organicznego schorzenia, jakim.jest zakażenie ustroju kiłą, zwła- szeza gdy krętki blade wnikają w obręb układu nerwowego ośrodkowego. Nie- zależnie od tego trzeba powiedzieć w obronie określenia “neurastenia”, że świa- domość zakażenia kiłowego stanowi ciężki do zniesienia uraz psychiczny i w związku z tym zrozumiały jest odczyn neurasteniczny chorego. W obrazie klinicznym odnaleźć też można mnóstwo składników psychogennych. Samo- poczucie chorego jest złe, skarży się on na uciskowe bóle głowy i bezsenność, nie może skupić myśli, wszystko go drażni, odczuwa jakieś nieokreślone bóle i inne dolegliwości w rozmaitych częściach ciała, jest przygnębiony i nastrojony hipochondrycznie, miewa stany niepokoju i lęku. Czasem stwierdzić można ospa- łoŚć,. trudności wysłowienia się, nudności lub pobudzenie do wymiotów, stany podgorączkowe i zawroty głowy. W niektórych przypadkach pojawiają się przemijające niedowłady. Cięższe te objawy dowodzą z zasady, że krętki wtar- gnęły w głąb układu nerwowego ośrodkowego i w rzeczy samej badanie płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdza to przypuszczenie, gdyż odczyny kiłowe i pleoeytoza wypadają wówczas z zasady dodatnio. Już w okresie kiły drugiego rzędu można nierzadko stwierftzić osłabienie odczynu źrenic na światło. Objawy te nie muszą być jednak jeszcze zapowiedzią przyszłych schorzeń swo- istych układu nerwowego ośrodkowego, a więc porażenia postępującego, wiądu rdzenia lub kiły mózgowo-rdzeniowej. W większości przypadków objawy te, nawet bez leczenia, cofają się, pozostawiając co najwyżej nastawienie hipó- chondryczne z syfilidofobią. Jest rzeczą zrozumiałą, że wrażliwi chorzy mogą od czasu przebytej kiły lata cale zadręczać się obawą dalszych powikłano W przypadkach tych mamy wszelkie prawo mówić o zespole reaktywnym, nie- zależnie od tego, czy obawy chorego mają się spełnić, czy nie. Zdarza się jed- nak, że skargi hipochondryczne wypowiadane w ciągu wielu lat i przez lekarza zawsze lekceważone, jednak po drugim czasie sprawdzają się. [patrz też: , infekcje intymne, Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off