Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY. PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA). Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrażające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postępującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem leczenia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypadkowych czynników leczniczych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicznych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okresie choroby, w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmiennictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaź paraźysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powyżej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów klinicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę maniakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o dołączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthenicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać żadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgłasza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwowości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możliwości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotnie, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu psychoorganicznego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu             mózgowo- rdzeniowego. Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od samego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zubożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Z biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przechowywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazywać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmęczeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, tworzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnienia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z zanikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries