Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Czynniki reaktywne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Od wielu warunków zależy, czy reakcja ta utrzyma się w granicach normy, czy też stanie się zaczątkiem choroby. Przede wszystkim zależy to od wrodzonej żywotności ustroju żywego. Pawłow podzielił psy doświadczalne na cztery grupy, zależnie od stopnia żywotności i odporności ich układu nerwowego. Nerwice doświadczalne tym łatwiej występowały, im słabszy był układ nerwowy psa. Tak samo rzecz się ma u człowieka. Są ludzie, którzy znieść potrafią bez szkody dla układu nerwowego ciężkie nawet ciosy, są inni, których załamują stosunkowo niewielkie przeciwności losu. Drugim warunkiem jest natężenie działających podniet reaktywnych. Trzecim warunkiem jest sprzężenie tych podniet z innymi czynnikami etiologicznymi. Przeważnie czynniki reaktywne dołączają się do innych spraw chorobowych już istniejących w ustroju, które przygotowały już podłoże osłabiając układ nerwowy ośrodkowy. Może jednak być i odwrotnie. Silne czynniki reaktywne, zwłaszcza jeżeli działają w ciągu dłuższego czasu, zdolne są do tego stopnia osłabić odporność ośrodkowego układu nerwowego, że stanie się on podatny na działanie innych czynników chorobotwórczych. W każdym przypadku trzeba myśleć o wszystkich tych możliwościach. Trzeci warunek, tj. sprzężenie z innymi czynnikami chorobotwórczymi, nie jest jednak nieodzowny. W opisanych wyżej nerwicach doświadczalnych, widzieliśmy, że zdrowego psa można było doprowadzić do ciężkiego stanu nerwicowego tylko działaniem podniet warunkowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Podniety te wraz z całą sytuacją życiową wytworzoną przez wielokrotnie powtarzane doświadczenia są czynnikami reaktywnymi, chorobotwórczymi, i to środowiskowego pochodzenia. [podobne: , olej do włosów, zagęszczanie rzęs, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Czynniki reaktywne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Zespoły schizofrenoidalne nie należą w porażeniu postępującym do rzadkości. Najczęściej miewamy do czynienia z zespołem katatonicznym, który może występować w obu postaciach, hiperkinetycznej i hipokinetycznej. W tych ostatnich przypadkach wytwarza się osłupienie. Można je bardzo łatwo usunąć kilku wstrząsami elektrycznymi i dowieść w ten sposób ich natury epigenetycznej. Podniecenie psychoruchowe katatoniczne w ciężkich przypadkach, gdy chory szaleje dniami i nocami, może już w ciągu kilku dni do tego stopnia wyczerpać chorego, którego siły żywotne są i tak podupadłe, że następuje śmierć. I, tutaj wstrząsy elektryczne święcą triumfy i stanowią czasem jedyny ratunek dla chorego. Zespół paranoidalny występuje równie często. Do obrazu klinicznego otępienia paralitycznego dołączają się wówczas znamienne cechy: zesztywnienie afektu, jego brak dostosowania z ambiwalencją, paratymią i paramimią, omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe i inne z wyjątkiem wzrokowych, urojenia nieusystematyzowane, zaznaczony rozpad osobowości itd. I tutaj objawy te przyoblekają się w szatę organiczną, nabierając cech fantastycznej przesady i bezkrytycyzmu. Czasem rozkojarzenie jest tak typowe, że gdyby nie objawy neurologiczne i wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego, można by łatwo paść ofiarą pomyłki. Zespół hebefreniczny u dorosłych paralityków należy do wielkich rzadkości. Zespoły z kręgu schizofrenicznego utrzymują się czasem po opanowaniu (np. za pomocą zimnicy) sprawy podstawowej, kiedy już płyn mózgowo-rdzeniowy ulegnie oczyszczeniu. W tych przypadkach również konieczne jest leczenie nawarstwionego zespołu osobno wstrząsami, largaletylem itp. Przeważnie rokowanie jest dobre. Zdarza się jednak czasem, że mimo usilnego leczenia zespołu i psychoorganicznego, i schizofrenoidalnego, objawy obydwu rzędów utrzymują się przewlekle nadal. Chory odtąd wykazuje objawy otępienia porażennego, przetkane objawami przewlekłej schizofrenii. W przypadkach tych niewątpliwie chodzi o współistnienie dwóch procesów: porażennego i schizofrenicznego, które z biegiem czasu składają się na sprzężony obraz otępienia podwójnej etiologii. [podobne: , zagęszczanie rzęs, filtry do wody, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries