Postacie kliniczne porażenia postępującego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

POSTACIE KLINICZNE. Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmaicone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podał następujące zestawienie postaci klinicznych porażenia postępującego: proste otępienie. Otępienie z euforią.Postać ekspansywna (klasyczna tzw. dawniej mania parolytica). Postać depresyjna (depressio paralytica). Inne postacie razem. Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym). Zestawienie powyższe wymaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierwsze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (dementywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Według obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przypadków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli klasycznej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Korsakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istotnym, lecz nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W przytoczonym powyżej zestawieniu należy więc odsetek czystych postaci dementywnych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, dementywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schizofrenoidalnej, majaczeniowej itd.  [przypisy: różyczka leczenie u dzieci, histamina w żywności, soda a rak ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności różyczka leczenie u dzieci soda a rak