Poszukiwanie prątków Kocha w opłuczynach żołądka, w kale i w krwi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Poszukiwanie prątków Kocha w opłuczynach żołądka, w kale i w krwi. Prątki gruźlicy w opłuczynach żołądka. Sok żołądkowy człowieka nie zabija prątków gruźlicy (Konrad Wagner). Stąd powstała myśl poszukiwania prątków w opłuczynach żołądka i w kale w początkowym okresie choroby u osób nie wykrztuszających jeszcze plwociny i u dzieci, które, jak wiadomo, plwocinę połykają. Badanie opłuczyn żołądka co do prątków gruźlicy stosują najczęściej badacze skandynawscy.U nas tą sprawą zajmowali się u dzieci Janusz Zeyland i Eugenia Piasecka-Zeyland, u dorosłych Tadeusz Ostrowski. Z badań Zeylandów, wykonanych w 200 przeszło przypadkach różnych postaci gruźlicy dziecięcej, wynika, że z różnych sposobów badania opłuczyn żołądka (bakterioskopowego, za pomocą posiewów oraz szczepienia śwince morskiej do węzłów chłonnych) najlepsze wyniki uzyskuje się przez szczepienie, a najmniej pewna jest metoda bakterioskopowa. Przy równoczesnym badaniu za pomocą posiewów oraz szczepienia świnek morskich otrzymali Zeylandowie na 89 badań. Wynik hodowli i badania biologicznego dodatni 18 razy (20%) dodatni, wynik badania biologicznego ujemny 5 (5,6%) ujemny, wynik badania biologicznego dodatni 29 (32,6%) i badania biologicznego ujemny 37 (41,6%). Zestawienie badań bakterioskopowych z innymi metodami dało na 138 razy wynik następujący; wynik badania bakterioskopowego dodatni, innych badań dodatni 6 razy (4.35%) ujemny, innych badań dodatni 70 (50,70%) i innych badań ujemny 59 (42,75%) wątpliwy, innych badań ujemny 3 (2,2%). Badania drobnowidowe opłuczyn żołądka (Ttuieus, Ostrowski) są niepewne nie tylko z powodu zbyt małej liczby dodatnich wyników w gruźlicy niewątpliwej, ale także i dlatego, że opłuczyny mogą zawierać prątki kwasooporne nie chorobotwórcze, pochodzące z pokarmu (masła, mleka, pokarmów roślinnych, wody) nie dające się bakterioskopowo odróżnić od prątków gruźlicy. [patrz też: ,przychodnia lekarz ostrowiec, elastyna w kosmetyce, lekarz od odbytu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elastyna w kosmetyce lekarz od odbytu przychodnia lekarz ostrowiec